koncert
iná akcia
trh / gastro

Projekt Život

Zimné stretnutie sympatizantov a podporovateľov Projektu Život. Cieľom tohto podujatia je priblížiť a predstaviť širšej verejnosti unikátne výrobky a predstaviť šikovných ľudí (nielen) zo Slovenska.
odporúčame!
Táto akcia sa konala v minulosti

Stretnutie bude zamerané na krásne výrobky, chutné domáce a zdravé produkty, koncerty, prednášky a mnoho ďalšieho. Počas tohto dňa budete mať možnosť postretávať úžasných šikovných ľudí, pochutnať si na domácich dobrotkách, zúčastniť sa rôznych vystúpení či prednášok alebo sa len tak stretnúť a spočinúť v chill zóne.

Sprievodný program sa bude odohrávať na hornom podlaží Starej tržnice. Remeselníkov a ich výrobky nájdete na oboch podlažiach.

Vstupné: 3€