prednáška / diskusia

V uliciach Viedne, Prahy, Budapešti a Bratislavy - zrušené

Debata o ľuďoch bez domova a verejnom priestore z pohľadu štyroch miest. Podujatie bude tlmočené do slovenského jazyka.  

 

Táto akcia sa konala v minulosti

Sprievodné podujatie k výstave Epos 257 / Dymová hora + Bývanie je (nám) drahé.
Český umelec Epos 257 na výstave Dymová hora približuje život ľudí bez domova. Problematiku bezdomovectva popisuje formou muzeálnej inštalácie – vo vitrínach sa však nenachádzajú artefakty z dávnej minulosti či iných kultúr, ale predmety z každodenného života ľudí bez domova.