prednáška / diskusia

Umenie je veda: Papier a celulóza

Ďalšia prednáška z cyklu Umenie je veda sa bude venovať téme papiera.

 

Táto akcia sa konala v minulosti

Prednáška o celulóze, hlavnej zložke pri výrobe papiera, je jednou zo špecializácii Radka Tiňa.

Radko Tiňo je vysokoškolský pedagóg, pôsobí na Ústave prírodných a syntetických polymérov na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave. Vo svojej práci sa dlhodobo venuje výskumu modifikácii prírodných polymérnych materiálov na báze lignocelulózových vlákien, ktoré vystavuje účinkom nízkoteplotnej plazmy. Popri tom je dlhodobo aktívny vo vývoji masových konzervačných technológií pre ochranu písomného kultúrneho dedičstva.

Vstupenku na prednášku si zakúpite v pokladni Pálffyho paláca alebo online
Vstupné 5 € / 2,50 €

Bližšie informácie: mikyskova@gmb.sk

Viac info o výstave
______________________________
Cyklus prednášok Umenie je veda
Súbor prednášok, workshopov pre verejnosť a samoobslužných ateliérov k výstavám, ktorých spoločným menovateľom je vedecký výskum s prepojením na výtvarné umenie. V roku 2022 bude hlavnou témou materiál. Cieľom projektu je nahliadnuť na výtvarný materiál z pohľadu vedných disciplín, ktorých prístup nám povie viac o ich fyzikálnej, technologickej či chemickej povahe. Ako prednášajúcich pozývame odborníkov z rôznych oblastí, aby nám porozprávali o svojom vedeckom výskume a skúsenostiach z praxe, na workshopy pozývame odborných výtvarných pedagógov.