prednáška / diskusia

Revolúcia: nežná x digitálna / medzinárodný seminár

Medzinárodný seminár: Revolúcia: nežná x digitálna – digitálne a sociálne médiá v múzeách 30 rokov po.

 

Táto akcia sa konala v minulosti


Medzinárodný seminár pripomenie tridsať rokov od pádu železnej opony, ktorý priniesol i zmeny v paradigme nazerania na informácie a ich význam. Sloboda získaná po roku 1989 bola v štátoch bývalého socialistického bloku vnímaná najmä ako sloboda slova a zdieľania informácií. Múzeá, ktoré nie sú iba strážcami predmetov, ale aj informácií, začali postupne na ich uchovávanie a šírenie využívať digitálne technológie meniace spôsob akým verejnosť vyhľadáva a používa informácie – aj o kultúrnom dedičstve.

Do panelovej diskusie na tému „30 rokov po“ prijali pozvanie zástupcovia Slovenska, Česka, Poľska a Rakúska. Príďte vyjadriť svoj názor aj vy!
Svoje skúsenosti s nastavením digitálnych stratégií múzeí, právnymi aspektmi použitia nových technológií, s digitálnymi a sociálnymi médiami v komunikácii múzeí a s prezentáciou digitalizovaného alebo digitálneho obsahu prídu reflektovať odborníci z Talianska, Nemecka, Portugalska, Veľkej Británie, Poľska, Česka, Maďarska, Rakúska, Mexika a Slovenska.
Príspevky budú prednesené v angličtine, slovenčine alebo češtine, simultánne tlmočenie je zabezpečené.

V prvý deň seminára – od 16.00 do 18.00 hodiny – je pre vás pripravených päť workshopov (Ruropeana – Impact Framework, MAK – Klimtova záhrada, Studio 727 – Capturing Reality, Digitálna výstava v SNM, Bratislavský hrad – Keltská akropola). Vyberte si ten, ktorý je pre vás najzaujímavejší – pozor, počet miest na každom workshope je obmedzený! Šiesteho workshopu YouFIRST for Art bude možné zúčastniť sa celý prvý deň a jeho kapacita je neobmedzená.

Program medzinárodného seminára a bližšie informácie o workshopoch (prvé dva budú iba v anglickom jazyku) nájdete v prílohe a na webe seminára.

Momentálne je konferencia vypredaná, ďakujeme za vašu priazeň.

Konferencia bude mať aj live stream a svoje otázky môžete klásť prostredníctvom Slido a hashtag #ICOMBA2019.

Svoje skúsenosti s nastavením digitálnych stratégií múzeí, právnymi aspektmi použitia nových technológií, s digitálnymi a sociálnymi médiami v komunikácii múzeí a s prezentáciou digitalizovaného alebo digitálneho obsahu prídu reflektovať odborníci z Talianska, Nemecka, Portugalska, Veľkej Británie, Poľska, Česka, Maďarska, Rakúska, Mexika a Slovenska.

Seminár pripravil Icom Slovensko v spolupráci s Icom Česko, Icom Rakúsko, Slovenským národným múzeom a Slovenskou národnou galériou.