prednáška / diskusia

Putovanie po hoteloch a hostincoch starej Bratislavy

Rozprávanie o Bratislave so sprievodcom Jánom Vyhnánkom. Spoznajte známe i menej známe hotely z bratislavskej minulosti, z ktorých už mnohé zanikli.
odporúčame!
Táto akcia sa konala v minulosti

Ukážeme si, kde sa nachádzali, čo sa na ich mieste nachádza v súčasnosti, pripomenieme si osobnosti, ktoré ich navštívili, ako aj niektoré iné perličky z ich histórie. Viete, kde sa nachádzal prvý bratislavský kabaret, kde v Bratislave sa uskutočnilo prvé kinematografické premietanie, či ako sa u nás spalo T. A. Edisonovi? Toto a ešte oveľa viac sa dozviete v prednáške sprievodcu Jána Vyhnánka. Prednáška bude doplnená bohatým obrazovým materiálom.

Ján Vyhnánek vyštudoval právo, pôsobil na Katedre právnych dejín UK. Pôsobí ako výstupný redaktor Encyklopedického ústavu SAV, je vedúcim kurzu Sprievodca cestovného ruchu BKIS – zameriava sa na rodákov, významné návštevy, hudbu a hotely. V združení Bratislavské rožky je podpredsedom a odborným garantom vlastivedných podujatí. Podieľal sa na portáli Pamäť mesta Bratislavy – popísal niekoľko tisíc historických fotografií Bratislavy. Je spoluautor kníh Hudobný sprievodca po Bratislave a Carlton Savoy – Klenot Bratislavy.

Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.