prednáška / diskusia

Prvá liga

Autorské prezentácie architektov a dizajnérov, ktori sú významnými aktérmi súčasnej európskej a svetovej scény. Podujatie je určené hlavne pre odbornú verejnosť, ale tiež širšej verejnosti so záujmom o architektúru a dizajn.
Táto akcia sa konala v minulosti

Program

30.5. o 19.30 Zoja Droppová - Umenie vo verejnom priestore

Historička umenia, kurátorka, publicistka a znalkyňa umenia vo verejnom priestore s prehľadom mimoriadneho rozsahu. Desať rokov pôsobila v Pamiatkovom ústave SR, kde sa okrem domácej odbornej problematiky venovala aj medzinárodnej spolupráci v Divízii kultúrneho dedičstva v Rade Európy. V rokoch 1999 – 2020 pracovala vo Vydavateľstve Spolku architektov Slovenska ako kľúčová postava časopisu Projekt, pripravila rad odborných publikácii, zborníkov, katalógov výstav a výročných cien SAS. Koncepčne, autorsky aj organizačne sa podieľala na desiatkach výstav, súťaží, odborných diskusií, konferencií a iných odborných aj popularizačných podujatí. Spomeňme napr. výstavu „1963 – Závan motýlích krídel“ k 50. výročiu založenia Ceny Dušana Jurkoviča či participatívne podujatia Urban Walk / Urban Talk Karloveská zátoka. V súčasnosti pracuje v Galérii mesta Bratislava ako kurátorka umenia vo verejnom priestore. Je odbornou garantkou dlhodobého projektu Umenia mesta Bratislavy a práve tejto téme bude venované aj jej vystúpenie na DAAD.

 

30.5. o 20.00 BKPŠ: Martin Kusý, Pavol Paňák, Martin Kusý ml. verzus Petr Hájek (CZ)
Prezentácia tvorby slovenského architektonického štúdia z Bratislavy a diskusia k obnove SNG. Moderuje: architekt Petr Hájek (CZ)

BKPŠ 

Slovenské národné divadlo, Národná banka Slovenska, Veľvyslanectvo SR v Berlíne a pomerne čerstvo ďalšia dôležitá inštitúcia celoštátneho významu – zrekonštruovaná Slovenská národná galéria v Bratislave, v ktorej stáli pred náročnou misiou starostlivo opatriť a sprítomniť dielo majstra Vladimíra Dedečka. Úlohy,  pred ktorými sa neraz ocitajú, vyžadujú nasadenie a trpezlivosť, aké nie sú dané každému. Dlhé roky práce, nádejí, ale aj bojovného argumentovania v záujme precízneho výsledku.

Všetku ich tvorbu spája mimoriadne dôležitý dôraz na detail. Nezabúdajú naň ani pri jemnom interiéri a ani pri brutalistickej stavbe. Architektonický ateliér B.K.P.Š. s históriou siahajúcou do roku 1990 v súčasnosti predstavuje jedno z najvýraznejších viacgeneračných autorských zoskupení na Slovensku s potenciálom, ktorý vždy prináša údiv a nové horizonty.

Petr Hájek (CZ)

Český architekt a univerzitný profesor. Na DAAD má špeciálnu úlohu, pri ktorej sa ako moderátor ocitne v spoločnosti Martina Kusého, Pavla Paňáka a Martina Kusého mladšieho, aby dôkladne rozanalyzovali procesy, pohnútky a výsledky rekonštrukcie Slovenskej národnej galérie.

Petra Hájka si pamätáme ako spoluzakladajúceho člena neprehliadnuteľného tria HŠH architekti, od roku 2009 kráča autonómnou cestou pod hlavičkou ofisu Petr Hájek Architekti. Portfólio je výdatné: Krkonošské centrum environmentálneho vzdelávania vo Vrchlabí, revitalizácia budov a parku na Zámockom návrší v meste Litomyšl, dostavba Centra súčasného umenia DOX+, expozícia národného pavilónu na Benátskom Bienále 2016 atď. Aktuálne pribúdajú práce ako detský hospic v usadlosti Cibulka, koncertná sála v Cisárskych kúpeľoch v Karlových Varoch alebo obnova barokového komplexu Invalidovňa. Okrem toho už vyše dvadsať rokov vyučuje na FA ČVUT, zároveň ho môžeme stretnúť aj na bratislavskej VŠVU, kde založil Virtuálne štúdio. Obe pedagogické pôsobiská previazal výskumnou platformou Laboratórium experimentálnej architektúry.

 

31.5. o 19.30 Arrhov Frick (SE)
Prezentácia tvorby švédskeho architektonického štúdia zo Štokholmu

Johan Arrhov a Henrik Frick svoj spoločný ofis založili v roku 2010. V ich prácach je neustále prítomná priam obsedantná potreba redukovania konštrukčných a štrukturálnych prvkov architektúry a ponechanie len toho, čo je naozaj nevyhnutné pre fyzickú existenciu objektov a ich primárnu funkčnosť. Len stavebná logika a prevádzková aj materiálová jednoduchosť, to je to, k čomu má smerovať základný program architektúry tak, aby bola užitočná, zrozumiteľná, ľahko udržiavateľná, ale aj príjemná na bežný život. Prieskum diel štúdia Arrhov Frick nás núti k premýšľaniu o tom, čo staviame, ako a prečo a či máme naozaj správne nastavené hodnoty, ktoré má súčasná architektúra reprezentovať.

 

31.5. o 20.30 KCAP / Kees Christiaanse (NL)
Prezentácia tvorby holandského architektonického štúdia z Rotterdamu

Architekt, urbanista, profesor. Ako správny „bludný“ Holanďan lieta z kontinentu na kontinent, aby všade tam, kde sa plánujú veľké projekty, prednášal o tom, čo všetko zahŕňa pojem udržateľný urbanizmus. Zásadnou etapou v jeho živote bolo pôsobenie v chýrnom rotterdamskom ateliéri Office of Metropolitan Architecture, a to dokonca ako partner. Od roku 1989 však už vedie vlastnú kanceláriu KCAP Architects & Planners so sídlami v Rotterdame, Šanghaji a Zürichu a s realizáciami vo vyše pätnástich krajinách v Európe a Ázií, ku ktorým onedlho pribudne aj Slovensko. Transformácie brownfieldov, masterplány, výskumné a školské campusy, obytné súbory, mestské celky, hotely a internáty, nábrežia a prístavy – samé rozsiahle zámery s nemalým dosahom na zmeny lokálneho status quo. Je zástancom myšlienky „otvoreného mesta“ a „zmiešaných komunít“ ako spôsobu, ako eliminovať typickú uzavretosť mestského života.

„Keď hovorím o meste, neverím, že kompaktné mesto je jediný modul. Kompaktné mesto je typ, ktorý mnohí urbanisti propagujú kvôli udržateľnosti. Polycentricko-urbanizovaná krajina však bude naberať na svojom význame, pretože v krajine môžete kombinovať bývanie, výrobu aj poľnohospodárstvo. Vyžaduje si to oveľa viac energie a peňazí v porovnaní s kompaktným mestom, v tomto zmysle majú ľudia, ktorí kompaktné mesto podporujú, pravdu, ale ľudské správanie je opačné.“

 

2.6. o 19.00 Filip Dujardin (BE)
Prezentácia tvorby popredného belgického fotografa architektúry z Ghentu

Ak do superobľúbeného vyhľadávača súčasnej svetovej architektúry ArchDaily.com zadáme meno fotografa Filipa Dujardina, vyrolujú sa desiatky realizácií uznávaných belgických architektov a ateliérov, ako sú napr. Graux & Baeyens, Jo Taillieu, Bovenbouw, Dierendockblancke atď. Až by sa dalo povedať, že práve Dujardinov objektív mapuje aktuálne špičkové dianie a to nielen na belgickej architektonickej scéne. V jeho portfóliu však nájdeme fotografie celej série famóznych objektov a priestorových inštalácií, ktoré fascinujú nielen dokonalosťou fotografického remesla, ale aj nevídanosťou architektonických ideí a stavebnej ekvilibristiky. Na prvý pohľad obdivuhodné, na druhý fyzikálne podozrivé. Mená architektov týchto diel budeme hľadať márne. Je to totiž čisto Dujardinova fikcia, bravúrna koláž rôznych architektonických motívov z reálneho sveta vyskladaných do nadmieru presvedčivých, no šokujúcich kompozícií. Čistá nádhera zrodená z archívu fotografií a majstrovského ovládania Google SketchUp a Photoshopu.

 

2.6. o 20.00 Jo Taillieu (BE)
Prezentácia tvorby belgického architektonického štúdia z Ghentu

S jeho menom sme sa na DAAD už stretli ako s členom pozoruhodného zoskupenia trojice architektov Jan De Vylder, Inge Vinck a Jo Taillieu známeho pod skratkou dvvt. Po zhruba desaťročnej spoločnej ceste dláždenej viacerými úspechmi, medzi ktorými tróni ocenenie Strieborný lev pre nádejného mladého účastníka na Bienále architektúry v Benátkach 2018, sa Jo rozhodol zamerať na opätovný rozvoj vlastného ateliéru Jo Taillieu architecten. Návrat na vlastnú loď, ktorú na scénu uviedol už v roku 2004, však obohatila nielen skúsenosť z dvvt, ale aj z predchádzajúcich spoluprác s viacerými silnými belgickými osobnosťami ako je napr.  Stéphane Beel, Xaveer De Geyter a ďalší. Jo Taillieu sa na rozdiel od mnohých architektov dobre cíti aj v pozícii projektového manažéra, čo mu dáva značnú výhodu v dôkladnej znalosti praxe. Jeho základným záujmom však stále zostáva úsilie o logiku konštrukcie a realizovateľnosť návrhu. Túto agendu rozvíja aj ako pedagóg na EPFL vo švajčiarskom Lausanne.

Podujatie prebieha v rámci festivalu DAAD - Dni architektúry a dizajnu 2023. Pozrite si kompletný program festivalu.