prednáška / diskusia

ParCityPation

Ako môžu ľudia z cudziny participovať na lokálnej úrovni a prispieť tak k formovaniu svojho susedstva či mesta?

odporúčame!
Táto akcia sa konala v minulosti

V októbri sa konajú komunálne voľby, v ktorých môžu voliť aj cudzinci a cudzinky s určitým druhom pobytu. Voľby sú však iba jednou z foriem účasti na verejnom živote.

O tom, aké rôzne možnosti participácie majú cudzinci, nám porozprávajú Zuzana Bargerová (Liga za ľudské práva), Nina Spišiak (Mesto Bratislava) a naši hostitelia z International Bratislava.

vstup voľný
anglický
Miesto konania: Radlinského 2

Pozrite si program celého festivalu.