prednáška / diskusia

Načo nám je nájomné bývanie

Pre koho je nájomné bývanie a akú rolu v tom zohráva mesto?  

Táto akcia sa konala v minulosti

Sprievodné podujatie k výstave Epos 257 / Dymová hora + Bývanie je (nám) drahé.
Český umelec Epos 257 na výstave Dymová hora približuje život ľudí bez domova. Problematiku bezdomovectva popisuje formou muzeálnej inštalácie – vo vitrínach sa však nenachádzajú artefakty z dávnej minulosti či iných kultúr, ale predmety z každodenného života ľudí bez domova.