prednáška / diskusia

Múzeum x Súčasnosť: Strážkyne rodinných kozubov?

Cieľom každoročného pripomínania si Dňa matiek je oslava materstva, poďakovanie a vzdanie úcty ženám matkám. Aké však bolo postavenie žien a ich obraz v spoločnosti v minulom storočí v česko-slovenskom prostredí? A aký vplyv na to malo materstvo?
odporúčame!
Táto akcia sa konala v minulosti

V kontexte prebiehajúcej výstavy BA 60-69. Šesťdesiate v Bratislave a aktuálneho diskurzu o rodovej (ne)rovnosti sme sa rozhodli priniesť v májovom vydaní Múzeum x súčasnosť diskusiu o postavení a obraze žien a matiek v 20. storočí naprieč meniacim sa politicko-spoločenským rámcom.

Ako nadobudnuté skúsenosti a poznatky reflektujeme dnes a ako ich môžeme využiť?

Diskutovať budú historička Eva Škorvanková, ktorá sa venuje dejinám žien v prvej polovici 20. storočia v kontexte strednej Európy, a lektorka vzťahovej a sexuálnej výchovy Rada Mikšík. Moderovať bude Jana Jablonická Zezulová, kurátorka najnovších dejín MMB.

Vstupné: 4,00 € / zľavnené 2,00 €. Vstupenky v predaji v pokladnici Starej radnice alebo online.

Múzeum x súčasnosť je formát otvárajúci otázky o fenoménoch, ktoré mali v rôznych historických obdobiach rôznu dôležitosť pre spoločnosť.

Niektoré z nich prešli zásadným vývojom, zmenili sa do novšej, súčasnejšej podoby a priniesli nám výzvy, s ktorými sa potrebujeme vysporiadať a naučiť žiť. Iné sa menia pomaly aj napriek tomu, že svet naokolo sa mení rýchlo. Ich podoby, vývoj a spoločenský vplyv už dokážeme porovnať a zhodnotiť, o čo sa budeme snažiť s pozvanými hosťami a hostkami v dvojmesačných intervaloch.