výstava
prednáška / diskusia

Kurátorský výklad k expozícii Moderna – Človek a civilizácia

Umenie na Slovensku bolo zmesou rôznorodých duchovných smerov, na periférii stredoeurópskej kultúry sa staršie i aktuálne podnety zvláštnym spôsobom miešali, prestupovali a udávali jednu z vývinových ciest moderny.
odporúčame!
Táto akcia sa konala v minulosti

Tú, ktorá bola otvorenejšia k svetu a obracala sa k reflexii života indivídua (dovnútra i navonok) či širšej society v toku prudkých dejinných, civilizačných, urbánnych zmien a ich dôsledkov, ktoré prinášalo nové storočie. Budeme sledovať premeny obrazu človeka a jeho vzťahu k svetu od začiatku storočia k problematike košickej moderny.

Expozíciu ikonických diel vám vo svojom pútavom výklade predstaví jej kurátorka Katarína Bajcurová.

Viac o expozícii

Vstupné: 8€ / zľavnené 4€