prednáška / diskusia

Komentovaná prehliadka k výstave Batéria

Komentovaná prehliadka s kurátorom Jenom Kratochvilom, ktorý spoločne s Hynkom Altom, študentmi/tkami a absolventmi/tkami Ateliéru novej estetiky pražskej FAMU pripravili v Galérii MEDIUM výstavu Batéria.
Táto akcia sa konala v minulosti

Viac o výstave Batéria

Úryvky z kurátorského textu:
Koľko úzkosti vám prinášajú batérie v každodennom živote?
...
Stav batérie a láska idú ruka v ruke. Neexistuje láska bez plne nabitej batérie / batérií. O tom nepochybujem.
...
Ak hmota môže byť premenená na energiu, tak veľké množstvo tiel sa môže premeniť na energiu tiež. Rave. Vlastne akákoľvek vodná priehrada je hypoteticky batériou. Môže existovať priehrada naplnená telami? Sme zdrojom energie? Individuálne vyčerpaní, kolektívne nabití?

Toto je výstava Ateliéru novej estetiky. Vyčerpaná a nabitá zároveň. Neo pozdravuje.