prednáška / diskusia

Kapitalks: Postfašizmus (nielen) v Maďarsku

Aká je súčasná tvár Maďarska? Významný intelektuál a spisovateľ G. M. Tamás vysvetlí, prečo politická situácia v jeho krajine čoraz viac pripomína autoritatívne režimy a prikláňa sa k fašizmu. Tamás si dlhodobo všíma, aké sú jeho moderné formy a prečo silnejú.

 

Táto akcia sa konala v minulosti


Moderuje Jakub Jošt.

G. M. Tamás je maďarský filozof a významný autor esejí, ktorý sa narodil v rumunskom meste Cluj v roku 1948. Po krátkom pôsobení v maďarskom literárnom týždenníku sa dostal na čiernu listinu a bol obťažovaný tajnou políciou Ceaușescuovho režimu.

V roku 1978 musel emigrovať do Maďarska, kde dva roky učil na Elte – University of Budapest, no potom bol vyhodený, keď napísal kritický text v samizdate a otvorene sa k nemu prihlásil. Neskôr sa stal vedúcou osobnosťou východoeurópskych disidentov. Od roku 1986 bol hosťom na mnohých významných univerzitách – Columbia, Oxford, Yale, Wilson Center.

Jeho politická filozofia sa prikláňa k ľavici a priraďujú ho k teoretikom ako je Žižek, Badiou, Kurz, či Negri.

Profesor Tamás vydal v maďarčine mnohé práce, napríklad eseje o Descartovi (1977), jeho zozbierané filozofické texty vyšli pod názvom Törzsi fogalmak a viaceré iné práce preložili do angličtiny. Dnes žije v Budapešti, často sa vyjadruje pre noviny a vystupuje na demonštráciách.