film
prednáška / diskusia

Kapitalks: Postkomunizmus

Aj tridsať rokov po páde komunistických režimov vo východnej Európe často počúvame, že žijeme v období postkomunizmu a zdrojom spoločenských problémov v našom regióne - od korupcie po nacionalizmus - je komunistická minulosť.

 

Táto akcia sa konala v minulosti

Je to však ešte stále pravda? A bola vôbec niekedy? Je termín postkomunizmus iba suchým konštatovaním skutočnosti, že Slovensko (spolu s Českom) v roku 1989 vykročilo do obdobia po komunizme, alebo je to naopak koncept, ktorý zakrýva naozajstný pôvod výziev, stojacich pred našou spoločnosťou? O tom všetkom budeme diskutovať s poľským sociológom Janom Sowom, ktorý pôsobí na Akadémií výtvarného umenia vo Varšave. 

Moderuje Dominik Želinský

Organizuje Kapitál.