prednáška / diskusia

J. Jesenský a J. G. Tajovský: Odkaz dnešku

Moderovaná diskusia vo Faustovej sieni Apponyiho paláca. Aké je miesto Janka Jesenského a Jozefa Gregora Tajovského v slovenských dejinách a aký je ich odkaz dnešku? Ako sa premietali vonkajšie podnety do umeleckej tvorby týchto autorov?
odporúčame!
Táto akcia sa konala v minulosti

Aj to sú témy, ktoré v rámci moderovanej diskusie zodpovedia literárna vedkyňa Dana Hučková, historici Roman Holec a Lukáš Krajčír. Diskusiu moderuje historik a kurátor literárnych zbierok Múzea mesta Bratislavy Daniel Hupko.

Vstupné: 4,00 € // zľavnené 2,00 €
Vstupenky v predaji v pokladni Starej radnice alebo na GoOut.net.

Vstup do priestorov Múzea mesta Bratislavy je povolený len s prekrytím horných dýchacích ciest (respirátor FFP2/FFP3).