prednáška / diskusia

Izabella a ženské spolky / kurátorský výklad

Izabella alebo Ženský spolok pre podporu domáceho vyšívačského priemyslu v Prešporku a okolí bol jedným z najaktívnejších a najprestížnejších ženských spolkov na území západného Slovenska. Spolok vznikol aj vďaka narastajúcemu sebavedomiu žien v spoločnosti.
odporúčame!
Táto akcia sa konala v minulosti

Kto ho založil? Ktorý odev bol najznámejší? Dozviete sa o organizovaní práce cez dielne a inštruktorky, o propagovaní a predaji výrobkov, o účasti na výstavách a získaných oceneniach, ale aj o klientele zo šľachtických vrstiev.

Zároveň sa pozrieme na činnosť spolku v kontexte ostatných ženských spolkov v meste Prešporok. Výklad povedie Elena Kurincová, kurátorka Múzea mesta Bratislavy.

Stará radnica, Expozícia dejín mesta
Vstupné: 4,00 € / zľavnené 2,00 €