prednáška / diskusia

Islamské právo, teória a prax

Informačné a dokumentačné stredisko UNESCO v spolupráci so Slovenskou orientalistickou spoločnosťou pozýva všetkých záujemcov na prednášku z cyklu Orient známy a neznámy s názvom Islamské právo, teória a prax.
Táto akcia sa konala v minulosti

Šaríʿa ako komplexný náboženský právny systém má obrovský, no často nesprávne interpretovaný vplyv na každodenný život veriacich moslimov po celom svete. Cieľom prednášky je poskytnúť prehľad základnej terminológie a vysvetliť hlavné pojmy islamského práva. Bude sa venovať aj historickým koreňom islamského práva, jeho základným zdrojom a hlavným princípom, ako aj aplikácii islamského práva v historickom kontexte a jeho vplyvu na súčasné právne systémy islamských krajín.

Prednášajúci:
Mgr. Jaroslav Drobný, PhD., Katedra klasickej a semitskej filológie Univerzity Komenského v Bratislave, člen Slovenskej orientalistickej spoločnosti

Usporiadatelia:
Informačné a dokumentačné stredisko UNESCO, Univerzitná knižnica v Bratislave
Slovenská orientalistická spoločnosť

Miesto konania: Klariská 5, Bratislava, Univerzitná knižnica v Bratislave

Vstup voľný