prednáška / diskusia

Firma Pittel a Brausewetter. Budovanie industriálnej Bratislavy

Na prelome 19. a 20. storočia sa jedným z hlavných centier industrializácie v Uhorsku stala Bratislava. Rozvíjal sa tu najmä chemický, textilný, elektrotechnický a potravinársky priemysel.
odporúčame!
Táto akcia sa konala v minulosti

Kľúčový podiel na stavbe viacerých podnikov uvedených odvetví (Dynamit Nobel, Apollo, Cvernovka, Danubius, Klinger, Stollwerck) mala bratislavská firma Pittel a Brausewetter, ktorá sa stala známa ako priekopník betónového staviteľstva v celej strednej Európe.

Odvrátenou stránkou industriálneho rozvoja však boli environmentálne záťaže po uvedených stavbách, ktoré riešime až do súčasnosti.

O týchto témach bude hovoriť samostatný vedecký pracovník Historického ústavu SAV, Ľudovít Hallon.

Sprievodné podujatie k výstave Ľudia a mesto.

Vstupné: 4,00 € / zľavnené 2,00 €, online vstupenky