prednáška / diskusia

Diskusia po predstavení Budete mať luft!

Pozývame vás na diskusiu po predstavení inscenácie Budete mať luft, ktorá dokumentuje tragické udalosti v obci Pobedim v roku 1928.

 

Táto akcia sa konala v minulosti

Diskutovať však nebudeme o inscenácii ako takej, ale o témach, ktoré s ňou bytostne súvisia. Historicko-spoločenský kontext vtedajších udalostí, ale aj ďalšie zásadné momenty rómskej kultúry, no tiež praktické rady smerujúce k tomu, čo môžeme jednotlivo robiť pre lepšie postavenie Rómov v našej spoločnosti. Na to všetko a mnoho ďalšieho sa pozrieme spolu s odborníkmi na danú problematiku.

Hostia

Mgr. art Barbora Botošová - slovenská huslistka, primáška, aranžérka a hudobná lektorka. Pôsobí vo viacerých hudobných zoskupeniach ako Bohémiens, Women Rebels, EthnoJazz project a Barbora Botošová Band. V roku 2019 vydala debutový album Colors of my Soul. Pochádza z rómskej hudobníckej rodiny, jej starý otec bol Ján Berky-Mrenica a jej otec je Eugen Botoš, obaja známi husľoví virtuózi. Taktiež spolupracuje s organizáciou Divé maky na podporu talentovaných rómskych detí.

Prof. PhDr. René Lužica, ArtD. - pedagogicky pôsobil v rokoch 1982 – 1984 ako asistent na katedre etnografie a folklóristiky, FiF UK v Bratislave. Neskôr nastúpil na miesto odborného redaktora, zástupcu šéfredaktora v Hlavnej redakcii publicistiky a dokumentaristiky Československej, Slovenskej televízie. V rokoch 1994 – 2000 pracoval ako externý pedagóg na Katedre rómskej kultúry UKF v Nitre a potom ako interný pedagóg na Katedre sociálnej práce FZaSP TU v Trnave a CMTF Univerzity Palackého v Olomouci. Momentálne vyučuje opäť v Nitre na Ústave romologických štúdií, Fakulte sociálnych vied a zdravotníctva UKF. Zaoberá sa dejinami Rómov, činnosťou v rómskych komunitách, rómskou kultúrou, multikultúrnou výchovou, terénnou sociálnou prácou a rómskou problematikou v médiách. Aktívne sa tiež venuje vedeckej a publikačnej činnosti.

Mgr. art Emília Rigová, ArtD. - pôsobí ako pedagogička na katedre výtvarnej kultúry Pedagogickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. V súčasnosti na pôde tejto univerzity iniciuje vznik Kabinetu rómskeho umenia a kultúry, ktorý bude interdisciplinárnou platformou na rozvíjanie akademického dialógu tejto témy. Je nositeľkou Ceny Oskára Čepana, ktorá je najvyšším ohodnotením mladých umelcov do 40 rokov na Slovensku. Bola spolueditorkou špeciálneho vydania časopisu Enter+, ktorý sa venoval súčasnému rómskemu umeniu. Toto špeciálne vydanie akéhosi „manuálu” na súčasné rómske umenie je v našich končinách ojedinelým počinom s presahom na celoeurópsky kontext. Vo svojich vizuálne špecifických inštaláciách, performance a grafických dielach kriticky a angažovane zaoberá sociálnymi stereotypmi a politikou tela a rodu.

Moderátor: Martin Staňo

Vstup voľný