prednáška / diskusia

Čítanie s porozumením: Zdravie

Každomesačné čítanie ukážok z knižných tipov čitateľskej výzvy.

Táto akcia sa konala v minulosti

Knižné tipy a ukážky vyberajú a čítajú ambasádorka témy z MKB, odborníčka na problematiku z partnerskej organizácie a vybraná kultúrna/literárna osobnosť.