prednáška / diskusia

Bytová kultúra. Zrkladlo spoločenskej identity (lektorský výklad)

Dnes, ako aj v minulosti kladieme dôraz na to, aby sme sa ostatným ukázali v čo najlepšom svetle. Rovnako to bolo aj v 19. storočí, keď sa zariadenie domácností stalo odrazom majetkových pomerov, spoločenského statusu a osobného vkusu majiteľa. Udržovať prepych navonok nebolo jednoduché.
odporúčame!
Táto akcia sa konala v minulosti

Nahliadnime do vybavenia bratislavských domácností. Ako sa domácnosti prezentovali a udržovali si svoj spoločenský status? Ako sa stolovalo? Ako na tom bola osobná hygiena a zdravie?

Vstupné: 3,00 € / zľavnené 1,50 €.

Kapacita obmedzená. Vstupenky v predaji v pokladnici Starej radnice alebo na GoOut.