prednáška / diskusia

Bratislavské rožky: Remeselníci a cechy v novovekom Prešporku

Prednášajúcim bude historik doc. PhDr. Vladimír Segeš, PhD., ktorý návštevníkom vysvetlí, že mnohé remeslá majú pradávny pôvod.

 

odporúčame!

Veď už na úsvite dejín sa človek potreboval stravovať, obliekať, ale aj kdesi bývať či kultivovať svoje okolie. Napriek značným časovým i teritoriálnym posunom možno pritom konštatovať, že skutočný rozvoj remesiel v Európe nastal až v stredoveku, a to v mestskom prostredí.

Novovek znamenal epochu nebývalého rozmachu remesiel nielen čo do počtu, ale aj čo do škály špecializácií, a to až do nástupu manufaktúrnej a kapitalistickej výroby v 19. storočí.

Roku 1869 mal Prešporok okolo 150 druhov zaznamenaných remesiel a živností. Rozpustenie a tým aj definitívny koniec cechov nariadil uhorský živnostenský zákon z roku 1872.

Nebol to však koniec remeselníkov, ktorí ojedinele pôsobia v Bratislave dodnes.

Vstupné na prednášku. 2,- €, pre členov OZ Bratislavské rožky je vstup bezplatný.