prednáška / diskusia

Boje o Bratislavu v roku 1945 - vypredané

Ako prebiehali boje o Bratislavu medzi nemeckými a sovietskymi jednotkami? Ktoré časti mesta boje zasiahli viac, ktoré menej a prečo? Aké postavenie v rámci Pevnosti Bratislava mala Petržalka? Kurátorská prednáška v expozícií dejín mesta v Starej radnici.
Táto akcia sa konala v minulosti

Na prednáške sa bližšie pozrieme na dôvod, prečo bola Bratislava v decembri 1944 vyhlásená za „Pevnosť“.

Následne si priblížime výstavbu fortifikačných systémov na území mesta a ukážeme si situáciu na fronte v okolí Bratislavy na konci marca 1945.

Nakoniec si priblížime samotné boje o mesto z 3. a zo 4. apríla 1945.

Súčasťou prednášky bude aj ukážka diapozitívov vytvorených koncom 50. rokov 20. storočia. Prostredníctvom nich nahliadneme na to, ako boje o mesto Bratislava reflektovali v ČSR po februári 1948. 

Expozícia dejín mesta

Vstupné: 4,00 € / zľavnené 2,00 €  

Vstupenky v predaji v pokladnici Starej radnice, v pokladnici Michalskej veže a online.