expozícia

Expozícia dejín mesta

Stála expozícia dejín mesta sa venuje dejinám obyvateľov Bratislavy na pozadí historických udalostí od novoveku až po súčasnosť. Cieľom expozície je priblížiť návštevníkom históriu Bratislavy výberom najvýznamnejších okruhov z jeho histórie predstavených ako dejiny jeho obyvateľov. Skladba zbierkových predmetov múzea, priestorové členenie miestností a ich obmedzená rozloha limitovali časové obmedzenie prezentácie od stredoveku do konca 30. rokov 20. storočia.

S najdôležitejšími udalosťami v meste po roku 1919 až do súčasnosti  má návštevník možnosť sa oboznámiť prostredníctvom filmu premietaného na záver prehliadky.

Expozíciu možno rozdeliť na niekoľko častí.

Sú to samotné historické priestory Starej radnice s pôvodnou architektúrou a výzdobou, ktoré sú prezentované ako samostatné artefakty doplnené iba nevyhnutnými exponátmi.

Prezentácia jednotlivých tém z dejín mesta je predstavená predovšetkým autentickými dobovými predmetmi zo zbierok múzea a panelmi s obrázkami a textami.

Rozčlenená je na celky: správa mesta, korunovácie a šľachta, remeslá a cechy, obchod, priemysel a živnosti, spolky, Dunaj, privátny život, školstvo, divadlo a spoločenský život.

Rekonštrukcia radnice umožnila expozične využiť aj priestory, ktoré boli verejnosti v minulosti neprístupné. Sú to miestnosti na prízemí s odkrytými pôvodnými stredovekými architektonickými prvkami a výmaľbou  stropu z polovice 19. storočia. Tu sú vystavené pamiatky sakrálneho charakteru pochádzajúce predovšetkým z bratislavských kostolov a kláštorov.

So stavebnými dejinami Starej radnice sa môžu návštevníci oboznámiť sa v priestoroch radničnej veže s možnosťou vyhliadky na historické centrum mesta.    

Interaktívnym prvkom prehliadky je virtuálna hra s fyzickým rozhraním Príbeh Starej radnice, ktorá približuje jej vývoj na pozadí historických udalostí.

Autormi scenára expozície sú: Mgr. Marta Janovíčková, Mgr. Zuzana Francová, PhDr. Elena Kurincová, PhDr. Štefan Holčík, CSc., Mgr. Anton Fiala.

Odporúčame

koncert

Fun Lovin' Criminals (USA)

Po 29.5.2023 / Majestic music club
odporúčame!
divadlo

Cirque Du Soleil: Ovo

19.10.2023 - 22.10.2023 / Zimný štadión Ondreja Nepelu (Slovnaft Aréna)
odporúčame!
koncert

Richard Müller

Richard Müller, absolútna hudobná legenda a jeho jedinečný koncert na zámku v Pezinku. Letná zámocká atmosféra pod holým nebom...Viac
Ne 30.7.2023 / Šimák Zámok Pezinok
odporúčame!
koncert

Dirty Electronics & Tim Shaw: Transmission Lines (UK, Opal Tapes), ABACAXI (FR/D)

Št 20.4.2023 / A4 - priestor súčasnej kultúry
odporúčame!