expozícia

Expozícia dejín mesta

Múzeum mesta Bratislavy pripravilo v zrekonštruovaných priestoroch Starej radnice novú expozíciu dejín mesta. Jej cieľom je priblížiť históriu Bratislavy predovšetkým cez život jej obyvateľov odohrávajúci sa pod vplyvom ekonomických, politických i kultúrnych udalostí.

Exponáty a doplnkové informácie približujú obdobie od praveku až do konca 30. rokov 20. storočia, Bratislavu ako hlavné mesto Slovenska prezentuje filmový dokument pod názvom Ľudia a mesto.

K významným udalostiam radíme aj vznik samotného múzea v roku 1868, vďaka ktorého zbierkam bolo možné usporiadať túto expozíciu. Jej prehliadka začína na prízemí súborom reprezentatívnych predmetov sakrálneho charakteru.

Viaceré artefakty sú verejnosti prezentované po prvýkrát podobne ako aj výmaľba stien interiéru zo 17. storočia a gotické architektonické prvky, ktoré boli odkryté pri rekonštrukcii objektu.

Návštevník pokračuje smerom na prvé poschodie, odkiaľ je možnosť výstupu na vežu Starej radnice. V rámci jej podlaží je k dispozícii prehliadka kabinetu s výberom umelecko– remeselných artefaktov špičkovej kvality zo zbierok múzea, pracovňanb Ovídia Fausta, najvýznamnejšej osobnosti v dejinách Múzea mesta Bratislavy a panelovej prezentácie dejín Starej radnice ukončenej vyhliadkou na mesto z ochodze veže.

Po zostúpení z veže pokračuje prehliadka na prvom poschodí v najstaršej časti Starej radnice, kde hlavným exponátom je pôvodná interiérová dekorácia priestorov. Obsahové zameranie ďalšieho sledu miestností je venované významným témam z dejín mesta ako sú bratislavské korunovácie, správa mesta, remeslá a cechy, obchod, priemysel, školstvo, kultúra, privátny i spoločenský život.

Z prvého poschodia okruh prehliadky vedie návštevníka do suterénu, ktorý je obsahovo venovaný najstarším dejinám od pravekého osídlenia na území mesta k stredovekej kultúre života a dejinám súdnictva so zachovanými väzenskými kobkami.

Na záver má návštevník možnosť posedieť si v štylizovanej kaviarni v duchu medzivojnového obdobia.

Odporúčame

koncert

Erik Truffaz Quartet

Po 28.9.2020 / Ateliér Babylon
odporúčame!
koncert

Voodoo Beats are back!

So 4.4.2020 / Fuga
odporúčame!
divadlo

Panikári - chlapská odpoveď na Klimaktérium

Po 27.4.2020 / Dom kultúry Ružinov
odporúčame!
divadlo

Rozprávka o šťastnom konci

Rozprávke nechýba humor ani napätie, pohybová ladnosť až cirkusová akrobacia, výtvarná poézia ani scénická premenlivosť. A...Viac
27.4.2020 - 28.4.2020 / Slovenské národné divadlo - Historická budova
KIDSTOWN odporúčame!