prednáška / diskusia

Bezpečná jeseň života

Tipy na bezpečný život seniorov s policajnou preventistkou Janou Sadivovou z Okresného riaditeľstva Policajného zboru Bratislava I

Táto akcia sa konala v minulosti

Seniori sa stávajú čoraz častejšie terčom podvodníkov a
zlodejov, ktorí zneužívajú ich vek, dôveru a dobrosrdečnosť na
páchanie trestnej činnosti. Obozretnosť a dobrá informovanosť
starších generácií má významné miesto v prevencii kriminality v
tomto smere.

Preventistka Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave I, Jana Sadivová, na prednáške spojenej s besedou ozrejmí:

- preventívne odporúčania k osobnej bezpečnosti a ochrane majetku,

- jednotlivé praktiky páchateľov a ich spoločné znaky,

- problematiku telefonických podvodov,

- modelové situácie a ich riešenia.