prednáška / diskusia

Astronomická žatva

Prehľad úspechov astronómie a astrofyziky.

 

Táto akcia sa konala v minulosti

Prednáša:  RNDr. Jiří  Grygar, CSc. Fyzikální ústav AV ČR, Praha, Česká republika
Veľká poslucháreň F1, Pavilón F1, FMFI UK, Mlynská dolina 1, Bratislava