prednáška / diskusia

Ako pomenovať potrebu bývať?

Čo sa mení tým, kto a ako hovorí o nedostupnosti bývania?

Táto akcia sa konala v minulosti


Sprievodné podujatie k výstave Epos 257 / Dymová hora + Bývanie je (nám) drahé.
Český umelec Epos 257 na výstave Dymová hora približuje život ľudí bez domova. Problematiku bezdomovectva popisuje formou muzeálnej inštalácie – vo vitrínach sa však nenachádzajú artefakty z dávnej minulosti či iných kultúr, ale predmety z každodenného života ľudí bez domova.