Primárne karty

Prechádzka / exkurzia

Šúr – prales hneď pri Bratislave - zrušené

Pridajte sa na vychádzku za poznávaním prírody do Národnej prírodnej rezervácie Šúr.

 

odporúčame!
Táto akcia sa konala v minulosti

Vedeli ste o tom, že pralesy máme aj hneď pri Bratislave? Takýto prales sa nachádza v Národnej prírodnej rezervácii Šúr, ktorá patrí aj medzi územia európskeho významu. Čo je na ňom také unikátne? Je to najväčší komplex slatinných jelšín na Slovensku a jeden z najväčších v strednej Európe. Takýto starý jelšový les svojimi koreňmi a popadanými stromami, ako aj vlhkosťou, v mnohom pripomína tropický prales. Slatinné jelšiny pre svoj život potrebujú vodu, takže bývajú súčasťou mokradí a táto mokraď bola v roku 1990 zaradená medzi medzinárodne významné mokrade, tzv. Ramsarské mokrade. Okrem týchto lesov sú pre Šúr typické rašeliniská.
Druhú časť rezervácie tvorí Panónsky háj. Je to brestovo-dubový les, v ktorom rastú obrovské staré duby. Naša vychádzka povedie cez obe tieto veľmi rozdielne územia. Okrem toho navštívime rybník s výskytom viacerých druhov vodného vtáctva.

Navštívime krovinaté porasty, brestovo-dubový les, slatinné jelšiny, vodnú plochu. Uvidieť by sme mali brhlíky, sýkorky, 8 druhov ďatľov, a ak budeme mať šťastie, aj svadobné lety orla kráľovského.

Miesto a čas stretnutia: začiatok obce Čierna Voda smerom od Vajnor, na ľavej strane kúsok od hlavnej cesty na poľnej ceste o 9:00.
Dostať sa sem môžete medzimestskou autobusovou dopravou zo zastávky Bratislava Zlaté piesky; odchod autobusu o 8:36 (smer Viničné); vystúpite na zastávke Chorvátsky Grob, Čierna Voda, Vajnorská a vrátite sa na začiatok obce.
Ak prídete autom, pohodlné parkovanie v obci je pri supermarkete COOP Jednota.
Dĺžka trvania: 4 - 5 hodín 9:00-14:00
Trasa: nenáročná, terén rovinatý, trasa dlhá približne 9 km, návrat na miesto stretnutia (možnosť odpojiť sa počas trasy smerom na Sv. Jur)
Minimálny počet účastníkov: 10
Maximálny počet účastníkov: 35
Minimálna cena: 5 € / osoba
Cena pre deti do 12 rokov: 2 €; každé ďalšie dieťa: 1 € (cena neplatí pre skupiny detí: školy, záujmové krúžky, …) Deti do 3 rokov zadarmo

Platba je možná len na mieste v hotovosti.

V cene je zahrnuté: sprevádzanie, zapožičanie ďalekohľadov a príručiek na určovanie vtáctva
V cene nie je zahrnuté: doprava, strava
Prihlásenie je možné iba e-mailom na info@watching.sk, najneskôr 24 hodín pred konaním akcie. V prípade neskoršieho prihlásenia, iba v kombinácii telefonicky a e-mailom. Do e-mailu uveďte: meno, priezvisko, adresu a tel. číslo, počet osôb a ich vekovú kategóriu (do 12 rokov / dospelý). Predmet e-mailu: Šúr. Pošleme Vám potvrdzujúci e-mail najneskôr v ďalší pracovný deň. Prihlásenie je záväzné.

Akcia je vhodná aj pre návštevníkov s deťmi. Účastníci, ktorí plánujú prísť so psom, ho musia počas celej vychádzky držať na vôdzke

Akciu a všetky informácie o nej pridal na Citylife.sk priamo organizátor . Redakcia nezodpovedá za prípadné nepresnosti, chyby, a zmeny. Ak organizujete akciu, na Citylife.sk a Kidstown.sk ju môžete pridať na adrese pridaj.citylife.sk.