Prechádzka / exkurzia

4.Pešia: Rusovce

V nedeľu očakávajte absolútnu vlastivednú novinku. Spolu s miestnym historikom pánom Mallineritsom nakuknete do niekdajšieho zadunajského mestečka Rusovce a jeho tajomstiev.

 

odporúčame!
27.08.2017, Ne

Neobídete miestne drobné sakrálne pamiatky, zaujímavé ľudové domy, tajomný spustnutý zámocký park plný pozoruhodných stavieb a príbehov, zaniknutú židovskú históriu i zabudnutú minulosť nedávnej mnohonárodnosti. Záver bude pri múzeu rímskeho mestečka Gerulata, ktoré môžete po skončení navštíviť. Rusovcami vás prevedú Ivor Švihran a Jozef Mallinerits.
Prihlásiť sa môžete tu.

Ako?
Náročnosť prechádzky je nízka (trasa je bezbariérová).
Kedy?
9:00 – 12:00
13:00 – 16:00
17:00 – 20:00
Kde?
Pri Žst. Rusovce na Balkánskej, v blízkosti zastávok Žst. Rusovce (linky: 90, 91 a 801) a Kaštieľ Rusovce (linky: 90 a 91)., presne tu.
Koľko?
Dobrovoľný príspevok 2,5€.

Rusovce, ŽST