prednáška / diskusia
Prechádzka / exkurzia

Makro: Od richtára po primátora (komentovaná prehliadka)

Na komentovanej prehliadke v expozícii dejín mesta nazriete do autentických priestorov, ktoré kedysi mesto používalo. Hovoriť sa bude o tom, ako mesto fungovalo, kto ho riadil či kto sa oň staral.
odporúčame!