Prechádzka / exkurzia

História Rusoviec (komentovaná prechádzka)

Rusovce sú bohaté na kultúrne dedičstvo z rôznych historických období. Okrem tých najznámejších, vyhlásených za národné kultúrne pamiatky, je tu možné na pomerne malom území nájsť aj viacero menej známych pamätihodností. Nie sú to len sakrálne objekty, ale aj viaceré obytné a ľudové domy.
odporúčame!
Táto akcia sa konala v minulosti

Počas prechádzky, ktorú povedie Zuzana Zvarová z Mestského ústavu ochrany pamiatok v Bratislave, sa s niektorými z nich lepšie zoznámime. Zaujímavé budú nielen pre obyvateľov Rusoviec.

Vstupné: 4,00 € / zľavnené 2,00 €

Kapacita obmedzená. Vstupenky v predpredaji v pokladnici Starej radnice alebo na GoOut.net.