Primárne karty

Kliknite kdekoľvek na obrázok, podržte tlačidlo a ťahom (drag) označte orezanie obrázku
Recykluj perexový obrázok z iného node (akcia, blog, miesto) - autodokončovacie vyhľadávanie Toto pole ma prioritu pred uploadnutým obrázkom a po uložení ho nahradí
Image icon vankusobraniaa.png
Názov sa používa ako popis, ktorý sa zobrazí pri prechode kurzorom myši nad obrázkom.
Kliknite kdekoľvek na obrázok, podržte tlačidlo a ťahom (drag) označte orezanie obrázku
Recykluj A4 obrázok z iného node (akcia, blog, miesto) - autodokončovacie vyhľadávanie Toto pole ma prioritu pred uploadnutym obrázkom a po uložení ho nahradí
Kliknite kdekoľvek na obrázok, podržte tlačidlo a ťahom (drag) označte orezanie obrázku
Poradie
Poradie
Čas akcie
Empty 'End date' values will use the 'Start date' values.
príklad: 04.03.2024
príklad: 20:31
príklad: 04.03.2024
príklad: 20:31
Dátum premiéry
príklad: 04.03.2024
príklad: 20:30
Dátum vernisáže
príklad: 04.03.2024
príklad: 20:30
Poloha
Check this box to re-geocode location.
Zaškrtnite tento štvorec, ak chcete vymazať umiestnenie
Expiruj titulku
Možnosť nastaviť dátum a čas expirácie zobrazenia na titulnej strane.
príklad: 04.03.2024
príklad: 20:30
Expiruj published
Možnosť nastaviť dátum a čas expirácie publikovania akcie.
príklad: 04.03.2024
príklad: 20:30

Vertical Tabs

Táto akcia sa konala v minulosti