Múzeum Janka Jesenského MMB

múzeum
Múzeum sa nachádza v byte významného slovenského básnika a prozaika Janka Jesenského.V rámci autentického obytného priestoru sú tu prezentované doklady o diele a živote významného spisovateľa.
20.04.2024, So - 21.04.2024, Ne
Bratislavské mestské dni v Múzeu mesta Bratislavy iná akcia

Po renovácii v roku 1967 v pôvodnej spálni jeho manželky Anny rodenej Bottovej bola zriadená expozícia viažuca sa k dielu a životu spisovateľa Jozefa Gregora Tajovského a jeho manželky Hany Gregorovej. Mesto tu zriadilo expozíciu v roku 1948, stala sa prvým literárnym múzeom na Slovensku.

Ide o miesto posledného bratislavského bydliska Janka Jesenského, ktoré bolo ako múzejná expozícia sprístupnené v rokoch 1950 – 2015. Postupné opätovné sprístupňovanie objektu verejnosti nazerá na byt novým spôsobom – prezentuje ho ako súčasť vily, ktorá je dielom architekta Friedricha Weinwurma, a zároveň ako autentický doklad bývania vyššej strednej triedy v medzivojnovom období, do ktorej Janko Jesenský ako vysoký štátny úradník, ale i známy spisovateľ a intelektuál patril. Kurátorská koncepcia: PhDr. Daniel Hupko, PhD.

Vila  Jakuba Sonnenfelda

Nájomná vila, ktorú v roku 1924 nechal postaviť Jakub Sonnenfeld je považovaná za prvú realizáciu architekta Fridricha Weinwurma, ktorá zosobňuje princípy jeho tvorby – účelné vnútorné usporiadanie založené na pravouhlej schéme ústiace do priestrannej terasy a premietnuté do kompaktnej budovy s prostými fasádami bez ozdôb. Byt na prvom poschodí vily obývali manželia Janko a Anna Jesenskí. Po smrti Janka Jesenského, významného slovenského spisovateľa, v ich byte vzniklo prvé literárne múzeum na Slovensku.

Múzeum Janka Jesenského
Somolického 2
81106 Bratislava


+421259100 812
mmba@bratislava.sk

Múzeum mesta Bratislavy
Otváracie hodiny:

iba v mesiacoch júl a august, iba štvrtky a piatky od 15:00 do 18:00