literarnyklub.sk

spolok, združenie

OZ literarnyklub.sk je nástupcom a pokračovateľom aktivít spojených s vydavateľstvami KK Bagala, Modrý Peter, Literárnou a kultúrnou agentúrou LCA a OZ Román 2006.

Cieľom združenia je podpora a propagácia domácej literárnej tvorby. Pravidelný cyklus besied organizuje OZ literarnyklub.sk každý štvrtok v KC Dunaj~.

Dlhodobým cieľom klubu je podpora a propagácia pôvodnej slovenskej literárnej tvorby s presahmi do iných oblastí umenia a kultúry. V spolupráci s umeleckými združeniami a jednotlivcami pripravujú v rôznych regiónoch Slovenska rôzne kultúrne podujatia.

Pozrite si aktuálne podujatia literarneho klubu v KC Dunaj

literarnyklub.sk
Konventná 3
81103 Bratislava


+421 915 497 445
dramaturgia@literarnyklub.sk

www.literarnyklub.sk
Otváracie hodiny: