Galéria MEDIUM

galéria

Galéria MEDIUM je súčasťou Vysokej školy výtvarných umení. Predstavuje výstavy zahraničných umelcov, prezentácie koncepcií medzinárodných výtvarných škôl.

Galéria MEDIUM bola založená v januári 1991 ako súčasť Vysokej školy výtvarných umení (VŠVU). Jej výstavné aktivity tvoria súčasť a zároveň nadstavbu koncepcie umelecko-pedagogického procesu školy. Predstavuje výstavy aktívne pôsobiacich zahraničných umelcov (prevažne pedagógov na európskych alebo zámorských vysokých umeleckých školách), ďalej prezentácie koncepcií medzinárodných výtvarných škôl formou výstav jednotlivých katedier, ateliérov, výsledkov prác medzinárodných sympózií a salónov a v neposlednom rade mapuje tvorivé aktivity katedier a ateliérov VŠVU. Priemerne usporiada 10 výstav ročne.

V roku 2006 sa na pôdu galérie po ôsmich rokoch vrátilo každoročné udeľovanie Ceny Oskára Čepana (predtým Mladý výtvarník roka a Cena TONAL), ktorú získava výtvarník alebo umelecká skupina (vek do 35 rokov) za tvorivý počin roka alebo celkový prínos do slovenského výtvarného umenia.

V súčasnosti sa prioritou galérie stáva každoročné poskytnutie priestoru doktorandom VŠVU, ktorí tak môžu širšej verejnosti predstaviť vlastné projekty, čo umožňuje aj určitú formu konfrontácie a overovania vlastných kvalít.

Od roku 2005 začala Galéria MEDIUM opätovne poskytovať výstavný priestor aj pedagógom VŠVU, a šancu uspieť majú aj kvalitné kurátorské projekty mladých teoretikov či výtvarníkov.

Jednou z výstav, ktoré si našli svoje pravidelné miesto vo výstavnom kalendári Galérie MEDIUM, je výstava s názvom Cena rektora VŠVU. Cena sa udeľuje každoročne za najlepšie magisterské diplomové práce v oblasti voľného a úžitkového umenia. Súčasťou aktivít galérie sú aj odborné prednášky, sporadicky svoje priestory poskytuje na krst publikácií, vydaných VŠVU. V galérii sú verejnosti k dispozícii katalógy, ročenky Galérie MEDIUM, ako aj ďalšie odborné publikácie, ktoré informujú o súčasnom výtvarnom dianí.

V Galérii sa nachádza dizajn shop – Čerstvý dizajn so slovenským dizajnom.

Galéria MEDIUM
Hviezdoslavovo nám. 18
81437 Bratislava


+421 2/5942 8570
medium@vsvu.sk

http://www.vsvu.sk/galeria-medium/
Otváracie hodiny:
Ut: 12 - 19
St: 10 - 17
Št: 12 - 19
Pi: 10 - 17
So: 10 - 17
Ne: 10 - 17
Vstupné:

Vstup voľný