Galéria Medium

galéria
MEDIUM plní nie len tradičnú funkciu galérie (s výstavnou plochou 173 m2), ale funguje aj ako komunikačný priestor VŠVU s presahmi mimo školu. Výstavné aktivity tvoria súčasť a zároveň nadstavbu koncepcie umelecko-pedagogického procesu. Sú zamerané na všetky aktuálne polohy umenia, v súlade so širokým spektrom študijných odborov školy.
19.06.2024, St - 04.08.2024, Ne
4 whales in a soft sponge výstava
Adam Turzo: Hromadenie výstava

Galéria MEDIUM bola založená 8. januára 1991 ako súčasť Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave. 
Kvalitu programu zaručuje Galerijná rada (menovaná na 2 roky) zložená z troch zástupcov školy, vedúcej galérie a jedného externého člena, ktorí vyberajú z prihlásených projektov.

Výber výstavných projektov sa koná raz ročne. Hlavným kritériom pre ich schválenie a realizáciu je kvalita, so snahou o zachovanie rovnováhy medzi prezentáciou študentiek, študentov, pedagogičiek a pedagógov školy príp. partnerských škôl, kurátorskými koncepciami a výstavami etablovaných umelkýň a umelcov z domáceho i zahraničného prostredia.

Galéria MEDIUM
Hviezdoslavovo nám. 18
81437 Bratislava


+421 2/5942 8570
medium@vsvu.sk

web Galérie MEDIUM
Otváracie hodiny:
Ut: 12 - 19
St: 10 - 17
Št: 12 - 19
Pi: 10 - 17
So: 10 - 17
Ne: 10 - 17
Vstupné:

Vstup voľný