literárna akcia

Poézia na celý život

​Generačné stretnutie troch básnikov v rozhovore.

Táto akcia sa konala v minulosti

​Generačné stretnutie troch básnikov v rozhovore.S najstarším slovenským básnikom, jubilantom Albertom Marenčinom (95 rokov) a najmladším básnikom v Slovenskom centre PEN Martinom Chudíkom (29) sa zhovára "básnik uprostred" Milan Richter.