koncert
vážna hudba

Berlínska filharmónia: Petrenko & Schiff - Brahms & Suk (živý prenos)

Máte radi Brahmsa? Na otázku z názvu známeho románu Françoise Saganovej má festival Konvergencie jednoznačnú odpoveď v podobe série koncertov venovaných tomuto skladateľovi. Po Šostakovičovi, Bartókovi, Beethovenovi, Stravinskom, Bachovi a Piazzollovi ponúknu Konvergencie od 21. do 27. marca 2022 slovenskému publiku koncentrovaný pohľad na dielo ďalšieho z velikánov klasickej hudby.
odporúčame!
Táto akcia sa konala v minulosti

Tvorba Johannesa Brahmsa (1833 – 1897), ktorý strávil väčšiu časť života v neďalekej Viedni, patrí k pilierom komorného repertoáru a na Slovensku zaznieva pre svoje vysoké nároky sporadicky. Brahmsovu hudbu si môžete vypočuť už 12. februára počas živého prenosu z koncertu Berlínskej filharmónie v Kine Lumière, ktorý organizuje Goethe-Institut Slovensko. 

Digital Concert Hall Berlínskej filharmónie vznikla v roku 2008. V tom čase išlo z technologického hľadiska o vizionársky počin, no online platforma, ktorá neumožňuje len sledovanie koncertov jedného z najslávnejších európskych symfonických orchestrov, ale ponúka tiež bohatý archív (vrátane dokumentov a rozhovorov), si vo svete klasickej hudby stále udržiava v mnohých ohľadoch výsadné postavenie.

Vďaka spolupráci Goetheho inštitútu a Digitálnej koncertnej siene Berlínskej filharmónie ponúkame 12. februára vo veľkej sále Kina Lumière živý prenos z koncertu Berlínskej filharmónie pod taktovkou šéfdirigenta Kirilla Petrenka.

Na programe je Brahmsov Klavírny koncert č. 2 B dur, op. 83 v podaní svetoznámeho maďarského klaviristu sira Andrása Schiffa. Na koncerte zaznie tiež symfonická báseň Zrání od českého skladateľa Josefa Suka.   

Priamy prenos z koncertu Berlínskej filharmónie, prvého podujatia tohto druhu na Slovensku, si budete môcť pozrieť na veľkom plátne a s kvalitným zvukom v sále K1 Kina Lumière, ktoré je kinom Slovenského filmového ústavu.

Vstup na koncert s obmedzenou kapacitou miest je voľný v režime OP, ale treba sa vopred zaregistrovať online na webe kina Lumiére. 

Pred začiatkom priameho prenosu budú predkoncertné rozhovory o tvorbe a živote Johannesa Brahmsa, Digital Concert Hall Berlínskej filharmónie a klaviristovi sirovi Andrásovi Schiiffovi.

Aristokrat klavíra

„Andrása Schiffa som počul a videl hrať viackrát. Keď som v lete navštívil jeho recitál v Lockenhause, túžil som si tohto skromne pôsobiaceho, no božsky hrajúceho aristokrata hudby, okamžite odviezť na Konvergencie. Vďaka spolupráci s Goetheho inštitútom ho budeme mať na festivale zatiaľ aspoň virtuálne,“ povedal umelecký riaditeľ Konvergencií, violončelista Jozef Lupták. Sir András Schiff patrí medzi najrešpektovanejších svetových klaviristov. Medzi jeho aktuálne nahrávky patrí aj dvojica Brahmsových klavírnych koncertov, ktoré nahral pre label ECM na klavíri z Brahmsovej doby s orchestrom dobových nástrojov Orchestra of the Age of Enlightenment. Maďarský umelec sa narodil v roku 1953 v Budapešti, na klavíri hral už ako 5-ročný. Ako 14-ročný začal študovať na Hudobnej akadémii Ferenca Liszta v Budapešti, medzi jeho pedagógov patril György Kurtág, neskôr pokračoval v Londýne, kde jeho názory na hru Bacha ovplyvnil čembalista Malcolm Arnold. V 70. rokoch 20. storočia sa stal laureátom Čajkovského súťaže v Moskve a víťazom súťaže v anglickom Leedse. András Schiff je držiteľom prestížnych hudobných cien, vrátane Grammy a Grammophone Awards. Okrem diel Bacha, Mozarta, Schuberta a Beethovena patrí do jeho repertoáru neodmysliteľne aj Brahmsova hudba. Z viacerých výnimočných nahrávok možno spomenúť napríklad Prvý klavírny koncert s Viedenskými filharmonikmi pod taktovkou legendárneho Georga Soltiho, klarinetové sonáty s Jörgom Widmannom či komornú hudbu s Takács Quartet.      

Sarkastický perfekcionista

Johannes Brahms (1833 – 1897) je jánusovským skladateľom dvoch tvárí. Vo svojej tvorbe sa inšpiruje minulosťou, zároveň však hľadí vpred. Využíva klasické formy, no duchom ostáva romantikom. Brahms spojil v pôsobivej syntéze beethovenovskú dramatickosť, schubertovskú lyriku, lásku k nemeckej ľudovej piesni a kontrapunktické majstrovstvo. Nebol len skladateľom, zaujímal sa aj o dejiny hudby. Kým v symfonickej tvorbe sa práve kvôli pocitu zodpovednosti voči minulosti mimoriadne autokritický skladateľ, ktorý si ako mladý hudobník získal uznanie a podporu Roberta Schumanna, presadil o niečo neskôr, ako autor komornej hudby bol prakticky od začiatku vnímaný ako Beethovenov dedič. Brahms sa narodil v Hamburgu, no zásadná časť jeho života sa viaže k neďalekej Viedni a jeho tvorba bola dobre známa aj v dnešnej Bratislave. V roku 1867 Brahms v meste koncertoval a v roku 1883 bol v Bratislave prítomný na premiére svojej kantáty Rinaldo. Tradujú sa aj skladateľove pobyty v paláci mešťana, obchodníka a bankára Antona Jurenáka, ktoré pripomína pamätná tabuľa.   

Tvrdá práca a neustály zápas o dokonalosť boli leitmotívmi Brahmsovho života a tvorby. Vstával už za úsvitu, dal si silnú kávu, cigaru a komponoval. S čím nebol spokojný, to nekompromisne zlikvidoval. Tvrdil, že nie je ťažké komponovať, no mimoriadne náročné je vzdať sa zbytočných nôt. Brahms bol v neskoršom živote solitérom, ktorý žil neokázalým životom. Ťažiskom jeho spoločenského života boli návštevy opery a divadla, inak trávil čas prácou, s najbližšími priateľmi alebo na dlhých prechádzkach v prírode. Hoci anonymne podporoval rôzne dobročinné spolky a priatelia ho opisovali ako láskavého človeka, na verejnosti dokázal byť často strohý a sarkastický. Známy je jeho výrok, ktorý vyslovil pri odchode z jedného večierka: „Ospravedlňujem sa, ak je tu niekto, koho som neurazil.“

Sedem dní s Brahmsom

Počas jarnej edície festivalu Konvergencie sa 21. – 27. marca 2022 stretnú v Bratislave renomovaní slovenskí i zahraniční umelci, aby v Primaciálnom paláci a v Moyzesovej sieni spoločne uviedli Brahmsove kompletné sláčikové kvartetá (Navarra Quartet), sonáty pre husle (Milan Paľa, Daniel Rowland), violončelo (Robert Cohen) a klarinet (Branislav Dugovič, Ronald Šebesta), ako aj výber z Brahmsovej komornej hudby pre sláčikové zoskupenia, komornej tvorby s klavírom (Nino Gvetadze, Nora Skuta, Peter Pažický, Ladislav Fančovič) a piesní (Eva Šušková). Súčasťou festivalu bude aj prednáška muzikológa Dr. Otta Bibu, dlhoročného riaditeľa Archívu Gesellschaft der Musikfreunde vo Viedni, kde sa nachádza Brahmsova pozostalosť zapísaná do zoznamu pamiatok UNESCO. Priestor dostane aj mladá generácia hudobníkov, 26. februára zaznie v Moyzesovej sieni Brahmsova tvorba pre klavír, výber z populárnych Uhorských tancov vo verzii pre klavír štvorručne (Devanas Duo: Kristína Smetanová, Júlia Stahl Novosedlíková) a výber z Liebeslieder a Neue Liebeslieder valčíkov, ktoré pre Konvergencie naštudovalo Devanas Duo a speváci Terézia Zimková, Jarmila Balážová, Juraj Kuchar a Tomáš Šelc.   

Organizátor podujatia sa riadi aktuálnymi protipandemickými opatreniami. Priamy prenos z Digital Concert Hall  Berlínskej filharmónie v Kine Lumière sa koná v režime OP. Vstup na podujatie je zdarma. Voľné vstupenky je potrebné rezervovať si prostredníctvom stránky www.kino-lumiere.sk. Pre bližšie informácie sledujte webstránku www.konvergencie.sk, na ktorej bude čoskoro zverejnený aj podrobný program festivalu. Zmena programu a účinkujúcich je vyhradená.

Priamy prenos koncertu  prináša Goethe-Institut Slovensko v spolupráci s Digital Concert Hall  Berlínskej filharmónie. Goethe-Institut Slovensko je kultúrny inštitút Spolkovej republiky Nemecko. Na Slovensku pôsobí od roku 1993 a jeho poslaním je podpora znalosti nemeckého jazyka a medzinárodnej kultúrnej spolupráce.

Festival Konvergencie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Ďakujeme aj ďalším partnerom, mediálnym partnerom a podporovateľom.

 

 

Odporúčame

divadlo

Som žena

Unikátne predstavenie inšpirované osobným osudom absolventa Janáčkovej akadémie múzických umení v Brne prináša odvážny a citlivý...Viac
Pi 10.3.2023 / Red Cat Cabaret Club
odporúčame!
festival

Comics salón & Anime show 2023

24.3.2023 - 26.3.2023 / Dom kultúry Ružinov
odporúčame!
film

Duchovia Inisherinu

Kino Lumière / Kino Nostalgia / Kino Mladosť / Kino Pezinok / Kino Film Europe / Kino Mier Modra / Cinema C...
odporúčame!
koncert

Pražský výběr

Pi 21.4.2023 / Majestic music club
odporúčame!