iná akcia

Týždeň dobrovoľníctva 2017

Týždeň dobrovoľníctva je späť.  Jeho vizuál aj slogan zaváňa dovolenkou a medzi ľudí šíri vôňu mora a levandúl. Jeho cieľom je prilákať k dobrovoľníctvu čo najväčší počet ľudí a dať im okúsiť jeho návykovú chuť.  

Táto akcia sa konala v minulosti

Každý, kto má záujem pomôcť  sa bude môcť zapojiť do dobrovoľníckych aktivít na rôznych miestach v Bratislave, navštíviť organizácie, ktoré aktuálne hľadajú dobrovoľníkov/čky, zúčastniť sa zoznamky s dobrovoľníctvom alebo Trhu dobrovoľníctva v Starej Tržnici.

Čo Vás čaká:
- viac ako 100 dobrovoľníckych príležitostí
- trh dobrovoľníctva, ktorý sa bude konať 16.9.2017 v Starej tržnici
- dni otvorených dverí jednotlivých organizácií v kraji, ktoré aktuálne hľadajú dobrovoľníkov
- zoznamka s dobrovoľníctvom

Program:
Sobota,16.9.2017

Trh dobrovoľníctva
10:00- 15:00 hod-  prezentácia jednotlivých organizácií, ktoré aktuálne hľadajú dobrovoľníkov/čky v Starej Tržnici, na Nám. SNP v Bratislave
Dobrovoľnícke aktivity
09:00h - 14:00h - Občianske združenie Všestranko - Maľovanie kamenného múrika detského ihriska - detská tématika
09:00h - 15:00h - Harmónia života, n.o. - Pomoc pri upratovaní v súkromnom zariadení pre seniorov - Jabloňové
09:00h - 17:30h - Fórum života - Preklad tituliek
09:00h - 17:30h - Fórum života - Preklad webových stránok do AJ, HU, ES, DE
09:00h - 20:00h  - Fórum života  - Grafické práce
10:00h - 18:00h - Bratislavská kynologická záchranárska brigáda - Pomoc pri budovaní a úprave výcvikového centra pre záchranárske psy
11:00h - 16:00h - Dom Quo Vadis o.z. - Čo ste v našom Dome ešte nevideli
13:00h - 19:00h - OZ Vagus - Maľovanie a revitalizácia dvora
14:00h - 18:00h - OZ Priatelia z Ranču Lieskovec - Staráme sa o farmu
14:30h - 17:00h - Žijeme Tak - Rozhýb kosti, srdce&hlavu

Nedeľa, 17.9.2017
Dobrovoľnícke aktivity:

08:00h - 15:00h - SPDDD Úsmev ako dar - Vyčistenie areálu detského domova v Bernolákove
09:00h - 12:00h - Národný Trust n.o. - Skrášľovanie Rómerovho domu
09:00h - 12:00h - Národný Trust n.o. - Jesenné práce v Kochovej záhrade
09:00h - 15:00h - Harmónia života, n.o. - Pomoc pri upratovaní v súkromnom zariadení pre seniorov -Jabloňové
09:00h - 17:30 - Fórum života  - Nalepovanie etikiet na sviečky
09:00h - 17:30h - Fórum života  - Preklad tituliek
09:00h - 17:30h - Fórum života  - Výroba stužiek
09:00h - 17:30h - Fórum života  - Preklad webových stránok do AJ, HU, ES, DE
09:00h - 20:00h - Fórum života  - Grafické práce
10:00h - 18:00h - Bratislavská kynologická záchranárska brigáda - Pomoc pri budovaní a úprave výcvikového centra pre záchranárske psy
13:00h - 19:00h - OZ Vagus -  Maľovanie a revitalizácia dvora
14:00h - 18:00h - OZ Priatelia z Ranču Lieskovec -  Staráme sa o farmu

Pondelok, 18.9.2017
Dobrovoľnícke aktivity:

08:00h - 15:00h - SPDDD Úsmev ako dar - Vyčistenie areálu detského domova v Bernolákove
08:00h - 16:00h - Bratislavská arcidiecézna charita - Skrášľovanie izieb
09:00h - 12:00h - Rodinné centrum Prešporkovo - Upratovanie Prešporkova a spoločné aktivity
09:00h - 12:00h - Centrum Memory n.o. - Sadenie tulipánov
09:00h - 14:00h - Centrum MEMORY n.o. - Umývanie okien na budove
09:00h - 15:00h - Harmónia života, n.o. - Pomoc pri upratovaní v súkromnom zariadení pre seniorov -Jabloňové
09:00h - 17:00h - Bratislavské dobrovoľnícke centrum - Maľovanie priestorov BDC
09:00h - 17:00h - Fórum života - Triedenie korešpondencie a archivácia
09:00h - 17:30h - Fórum života - Nalepovanie etikiet na sviečky
09:00h - 17:30h - Fórum života  - Preklad tituliek
09:00h - 17:30h - Fórum života  - Výroba stužiek
09:00h - 17:30h - Fórum života - Preklad webových stránok do AJ, HU, ES, DE
09:00h - 17:30h - Fórum života  - Prepis zvukového záznamu
09:00h - 17:30h - Fórum života  - Úprava textov vo Worde
09:00h - 20:00h - Fórum života  - Grafické práce
09:30h - 15:30h - Slovenská katolícka charita  - Vymaľovanie interiéru Skladu solidarity
10:00h - 15:00h – KASPIAN - DOBRO pre KASPIAN
10:00h - 18:00h - Bratislavská kynologická záchranárska brigáda - Pomoc pri budovaní a úprave výcvikového centra pre záchranárske psy
10:00h - 18:00h - Rodinné centrum Kramárik - Dobrovoľníci deťom
14:00h - 18:00h - Jem iné, o.z. - Príprava školy varenia na novú sezónu
14:00h - 18:00h - OZ Priatelia z Ranču Lieskovec - Staráme sa o farmu
15:00h - 18:00h - Centrum rodiny, n.o . Musíme si pomáhať
15:00h - 19:00h - Centrum voľného času, Gessayova 6, Petržalka - Skrášľovanie areálu CVČ
Deň otvorených dverí:
15:30h - 18:00h - Výcviková škola pre vodiace a asistenčné psy - Pes na jeden rok
09:30h - 11:30h - Rodinné centrum Macko - Deň otvorených dverí

Utorok, 19.9.2017
Dobrovoľnícke aktivity:

08:00h - 15:00h - SPDDD Úsmev ako dar - Vyčistenie areálu detského domova v Bernolákove
09:00h - 12:00h - Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra - Strom pre Integru
09:00h - 12:00h - Mestská časť Bratislava-Petržalka - Natieranie lavičiek v Sade Janka Kráľa
09:00h - 15:00h - Harmónia života, n.o. - Pomoc pri upratovaní v súkromnom zariadení pre seniorov – Jabloňové
09:00h - 15:00h - Daphne - Inštitút aplikovanej ekológie - Príprava pomôcok na environmentálne programy
09:00h - 15:00h - Daphne - Inštitút aplikovanej ekológie -  Príprava nového programu environmentálneho vzdelávania
09:00h - 17:00h - Fórum života - Triedenie korešpondencie a archivácia
09:00h - 17:30h - Fórum života - Nalepovanie etikiet na sviečky
09:00h - 17:30h - Fórum života - Preklad tituliek
09:00h - 17:30h -Fórum života - Výroba stužiek
09:00h - 17:30h - Fórum života - Preklad webových stránok do AJ, HU, ES, DE
09:00h - 17:30h - Fórum života - Prepis zvukového záznamu
09:00h - 17:30h - Fórum života - Úprava textov vo Worde
09:00h - 20:00h - Fórum života - Grafické práce
09:30h - 15:30h - Slovenská katolícka charita  - Vymaľovanie interiéru Skladu solidarity
09:30h - 13:30h - Občianske združenie Stopa Slovensko - Spolu nám to ide lepšie
10:00h - 14:00h - Inex Slovakia - Dobrovoľníci upratujú v Inex-e
10:00h - 16:00h - Komunitné centrum Ovručská - Dobrovoľne pre komunitu!
10:00h - 16:00h - Nadácia Milana Šimečku - Hlavy plné kníh - katalogizácia nadačnej knižnice
10:00h - 18:00h - Rodinné centrum Kramárik - Dobrovoľníci deťom
10:30h - 15:00h - Bratislavská arcidiecézna charita - Natieranie plota
11:00h - 15:00h - Združenie príbuzných, priateľov a ľudí s psychickými poruchami KRÍDLA - Čisté okná na zimu
14:00h - 18:00h - Jem iné, o.z. - Príprava školy varenia na novú sezónu
14:00h - 18:00h - OZ Priatelia z Ranču Lieskovec - Staráme sa o farmu
15:00h - 18:00h - Centrum rodiny, n.o - Musíme si pomáhať
15:00h - 19:00h - Centrum voľného času, Gessayova 6, Petržalka - Skrášľovanie areálu CVČ
17:00h - 19:00h - OZ Bystro - Up-cycling revolution - dajme odpadu nový život
Deň otvorených dverí:
10:00h - 14:00h - Inex Slovakia - Deň otvorených dverí v Inex-e

Streda, 20.9.2017
Dobrovoľnícke aktivity:

08:00h - 15:00h - SPDDD Úsmev ako dar - Vyčistenie areálu detského domova v Bernolákove
09:00h - 13:00h - Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra - Pomocné práce v záhrade
09:00h - 14:00h - Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya - Čistíme a natierame
09:00h - 15:00h - Daphne - Inštitút aplikovanej ekológie - Príprava komunikačného plánu našich aktivít
09:00h - 15:00h - Daphne - Inštitút aplikovanej ekológie - Aktualizácia databázy škôl
09:00h - 15:00h - Harmónia života, n.o. - Pomoc pri upratovaní v súkromnom zariadení pre seniorov - Jabloňové
09:00h - 17:30h - Fórum života - Nalepovanie etikiet na sviečky
09:00h - 17:30h - Fórum života - Preklad tituliek
09:00h - 17:30h - Fórum života - Výroba stužiek
09:00h - 17:30h - Fórum života -  Preklad webových stránok do AJ, HU, ES, DE
09:00h - 20:00h - Fórum života – Grafické práce
09:30h - 15:30h - Slovenská katolícka charita -Vymaľovanie interiéru Skladu solidarity  
10:00h - 17:00h - Organizácia muskulárnych dystrofikov v SR  - Rozdávanie informačných letákov o osobnej asistencii - pomoc ľuďom so zdravotným postihnutím
10:00h - 18:00h - Staromestská knižnica - Skrášľujeme knižnicu
10:00h - 18:00h - Rodinné centrum Kramárik -  Dobrovoľníci deťom
11:00h - 15:00h - Združenie príbuzných, priateľov a ľudí s psychickými poruchami KRÍDLA - Jeseň v záhradke
13:00h - 17:00h - Petržalský domov seniorov - Renovácia kovového zábradlia na balkónoch klientských izieb
14:00h - 18:00h - Jem iné, o.z. - Príprava školy varenia na novú sezónu
14:00h - 18:00h - OZ Priatelia z Ranču Lieskovec - Staráme sa o farmu
14:30h - 17:00h - Domov jesene života, zariadenie pre seniorov - Zveľadenie areálu zariadenia
15:00h - 17:00h - Historia Posoniensis - Pamäťový portál PamMap.sk
15:00h - 19:00h - Centrum voľného času, Gessayova 6, Petržalka - Skrášľovanie areálu CVČ
17:00h - 19:00h - OZ Bystro - Up-cycling revolution - dajme odpadu nový život
17:00h - 21:00h - Kultúrna asociácia Nová Akropolis - Tvorivé dielne
Deň otvorených dverí:
08:00h - 13:00h - Daphne - Inštitút aplikovanej ekológie - Zaži, aké je to byť našim lektorom environmentálnej výchovy
09:00h - 18:00h - Rodinné centrum Kramárik - Deň otvorených dverí v Kramáriku
09:00h - 19:00h - Fórum života - Deň otvorených dverí/Nábor dobroForákov :D
10:00h - 14:00h - Obchodná ulica a okolie o.z.  - Chcete aj Vy krajšiu Obchodnú?
15:00h - 18:00h - Ichtys, o.z. - Zaži nízkoprahový klub na vlastnej koži
16:30h - 17:30h - Bratislavské dobrovoľnícke centrum - Zoznamka s dobrovoľníctvom - Aké je byť dobrovoľníkom v krízovom centre v programe Som tu pre teba?

Štvrtok, 21.9.2017
Dobrovoľnícke aktivity:

08:00h - 15:00h - Spddd Úsmev ako dar - Vyčistenie areálu detského domova v Bernolákove
08:00h - 20:00h - Odborné učilište Dúbravská cesta, Bratislava - Výlet pre deti so špeciálnymi potrebami do Tropicaria v Budapešti
09:00h - 12:00h - Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra - Anjel pre Integru
09:00h - 15:00h - Daphne - Inštitút aplikovanej ekológie - Príprava nového webu
09:00h - 15:00h - Daphne - Inštitút aplikovanej ekológie - Inventarizácia publikácií, ktoré sme vytvorili a vytlačili
09:00h - 15:00h - Harmónia života, n.o. - Pomoc pri upratovaní v súkromnom zariadení pre seniorov - Jablonové
09:00h - 17:00h - Fórum života - Triedenie korešpondencie a archivácia
09:00h - 17:30h - Fórum života  - Nalepovanie etikiet na sviečky
09:00h - 17:30h - Fórum života - Preklad tituliek
09:00h - 17:30h - Fórum života - Výroba stužiek
09:00h - 17:30h - Fórum života - Preklad webových stránok do AJ, HU, ES, DE
09:00h - 17:30h - Fórum života - Prepis zvukového záznamu
09:00h - 17:30h - Fórum života - Úprava textov vo Worde
09:00h - 20:00h - Fórum života - Grafické práce
09:30h - 14:30h - Autistické centrum Andreas - Práca v záhrade
09:30h - 14:30h - Autistické centrum Andreas - Upratovanie Arte dielne a telocvične
10:00h - 13:00h - Radostná práca - Spoznaj svojho umelca
10:00h - 16:00h - Nadácia Milana Šimečku - Hlavy plné kníh - katalogizácia nadačnej knižnice
10:00h - 16:00h - Komunitné centrum Ovručská - Dobrovoľne pre komunitu!
10:00h - 18:00h - Rodinné centrum Kramárik - Dobrovoľníci deťom
11:00h - 15:00h - Združenie príbuzných, priateľov a ľudí s psychickými poruchami KRÍDLA - Jeseň v záhradke
14:00h - 18:00h - Jem iné, o.z. - Príprava školy varenia na novú sezónu
14:00h - 18:00h - OZ Priatelia z Ranču Lieskovec - Staráme sa o farmu
15:00h - 19:00h - Centrum voľného času, Gessayova 6, Petržalka - Skrášľovanie areálu CVČ
17:00h - 19:00h - OZ Bystro - Up-cycling revolution - dajme odpadu nový život
Deň otvorených dverí:
08:00h - 13:00h - Daphne - Inštitút aplikovanej ekológie - Zaži, aké je to byť našim lektorom environmentálnej výchovy
10:00h - 18:00h - Liga za ľudské práva - Deň otvorených dverí s utečencami
12:30h - 15:30h - Nss pre deti a rodinu Fortunáčik - Zoznámenie sa s Nss Fortunáčik
18:00h - 21:00h - Kultúrna asociácia Nová Akropolis - Deň otvorených dverí

Piatok, 22.9.2017
Dobrovoľnícka aktivita:

08:00h - 12:00h - Červený nos Clowndoctors - Poďte poskladať krabičky lieku Humorin
08:00h - 15:00h - SPDDD Úsmev ako dar - Vyčistenie areálu detského domova v Bernolákove
09:00h - 15:00h- Harmónia života, n.o. - Pomoc pri upratovaní v súkromnom zariadení pre seniorov - Jabloňové
09:00h - 17:00h - Fórum života - Triedenie korešpondencie a archivácia
09:00h - 17:30h - Fórum života - Úprava textov vo Worde
09:00h - 17:30h - Fórum života - Prepis zvukového záznamu
09:00h - 17:30h - Fórum života - Preklad webových stránok do AJ, HU, ES, DE
09:00h - 17:30h - Fórum života - Výroba stužiek
09:00h - 17:30h - Fórum života - Preklad tituliek
09:00h - 17:30h - Fórum života - Nalepovanie etikiet na sviečky
09:00h - 19:00h – Cyklokoalícia - Medzinarodný deň bez áut
09:00h - 20:00h - Fórum života - Grafické práce
09:30h - 11:30h - Domov pri kríži - zariadenie pre seniorov - Zoznámme sa s počítačom
10:00h - 13:00h - Rodinné centrum Kramárik - Záhradka pre deti
10:00h - 18:00h - Rodinné centrum Kramárik - Dobrovoľníci deťom
11:00h - 14:00h - Spoločnosť na pomoc osobám s autizmom Bratislava - Upratujeme v SPOSA!
14:00h - 17:00h - Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska - Verejná zbierka Biela pastelka 2017
14:00h - 18:00h - Jem iné, o.z. - Príprava školy varenia na novú sezónu
14:00h - 18:00h - OZ Priatelia z Ranču Lieskovec - Staráme sa o farmu
15:00h - 18:30h - Rodinné centrum Macko - Maľovanie plota a iné drobné práce
15:00h - 19:00h - Centrum voľného času, Gessayova 6, Petržalka - Skrášľovanie areálu CVČ
17:00h - 19:00h - OZ Bystro - Up-cycling revolution - dajme odpadu nový život
Deň otvorených dverí:
10:00h - 18:00h - Národný Trust n.o. - Národný Trust n.o. - Deň otvorených dverí

Ak máte záujem sa do aktivity zapojiť, treba sa na jednotlivé podujatia registrovať.  Následne vám organizátor pošle potvrdenie registrácie a do 48 hodín vás bude kontaktovať aj koordinátor/ka dobrovoľníkov/čok z danej organizácie. Hlásiť sa na jednotlivé podujatia je možné v termíne do 15.9. 2017, alebo do naplnenia kapacity jednotlivých aktivít.  

V prípade otázok či nejasností príďte, volajte, píšte, mailujte, pošlite holuba (0918 569 781). Koordinátorka Týždňa dobrovoľníctva: Lucia Johanesová

Odporúčame

výstava

Z depozitára

12.4.2022 - 13.6.2022 / Múzeum dejín mesta - Stará radnica
odporúčame!
koncert

Zvuk for Modra 2022

Koncom júla sa už štvrtýkrát stanú jedinečné modranské priestory dejiskom festivalu Zvuk for Modra.Viac
22.7.2022 - 24.7.2022 / Modra
odporúčame!
film

Be2Can 2022

24.10.2022 - 30.10.2022 / Bratislava
odporúčame!
iná akcia

Piknik vo vinohradoch

So 24.9.2022 / Pezinok
odporúčame!