iná akcia

Singularch: TAKK (ES) | benkobenkova (SK)

Čerstvé Ovocie a Archtung Vás srdečne pozývajú na prednášky a diskusie v spolupráci s festivalom Dni architektúry a dizajnu v Slovenskej národnej galérii. Podujatie je súčasťou projektu Singularch – série neformálnych stretnutí pri mladej a kvalitnej architektúre. Prednášky a diskusie, ktoré predstavujú jedinečné postupy a projekty od lokálnych a zahraničných ateliérov.
odporúčame!
Táto akcia sa konala v minulosti

V stredu 31. mája sa stretneme v ikonickej architektúre zrekonštruovanej Slovenskej národnej galérie so španielskym ateliérom TAKK so sídlom v Barcelone. Pred prednáškou vo formáte :referencie porozprávajú architekti Jana Benková a Juraj Benko z ateliéru benkobenkova o východiskách a inšpiráciách, ktoré ovplyvňujú jeho proces tvorby.

Vo štvrtok 1. júna bude Sinmgularch s nemeckým ateliérom Sam Chermayeff Office so sídlom v Berlíne. Pred prednáškou vo formáte :referencie porozprávajú architekti Martin Kvitkovský a Martin Varga z ateliéru ô o východiskách a inšpiráciách, ktoré ovplyvňujú jeho proces tvorby.

Singularch: TAKK (ES) | benkobenkova (SK)
31. mája / SNG – Slovenská národná galéria, Rázusovo nábrežie 4

17:30 | door open
18:00 | Jana Benková a Juraj Benko | benkobenkova (SK) | Prednáška v slovenskom jazyku
18:30 | Mireia Luzárraga | TAKK (Barcelona, ES) | Prednáška v anglickom jazyku

Vstup voľný.

Organizuje Čerstvé Ovocie, v spolupráci s občianskym združením Archtung a festivalom Dni architektúry a dizajnu

---

TAKK | Mireia Luzárraga

Zaujímajú nás určité podmienky typického súčasného spôsobu života a s tým sa snažíme v našich projektoch pracovať. Ako sa architektúra môže stať ohniskom koexistencie nielen medzi nami, ale aj so zvyškom organizmov, s ktorými žijeme. To nás núti prehodnotiť architektúru tak, ako nám to bolo vysvetlené. Programy, formáty, materiály. Architektúra sa tradične používa ako veľmi výkonný nástroj na reguláciu výkonu. Musíme to zmeniť a premeniť to na nástroj posilnenia postavenia.

Dizajnérske štúdio pracujúce so súčasnými predstavami o prírode, pohlaví a politike. Ich projekty sú priestory charakterizované novými formami krásy, ktorých jedinečnosť vychádza z toho, ako chápu architektúru a tiež z aplikácie rôznych materiálov z rôznych zdrojov a podmienok.
   
TAKK je ateliér so sídlom v Barcelone. Ich projekty, ktoré založili Mireia Luzárraga (nar. 1981) a Alejandro Muiño (nar. 1982), skúmajú, ako môže architektúra katalyzovať rozvoj demokratickejšieho života prostredníctvom začlenenia feministického myslenia, ekológie a politiky do svojej praxe.
Projekty Mirei a Alejandra sú manifestmi, nástrojmi názorov a postojov ku rôznym spoločenským témam, ktoré svojou novogeneračnou estetikou a priestorotvornosťou prerážajú do diskurzov našej spoločnosti ako intervencie, podnecujúce kritické myslenie.

Viac o tvorbe

benkobenkova | Jana Benková a Juraj Benko

Sme mladý ateliér, hľadáme rovnováhu medzi starým novým, reinterpretujeme pôvodné a vyberáme podstatné. Spájame možno zo začiatku nespojiteľné, ale stále kontextuálne, tak normálne všedne a bežne.

V rámci festivalu DAAD sme si tentokrát do nášho rozbehnutého a organického formátu :referencie prizvali mladých slovenských architektov, ktorí sa ako nová generácia dívajú na tvorbu z iných uhlov a s inými názormi. Ich myslenie je ovplyvnené mladším nazeraním sa na svet, niekedy v prevahe spontánnych a odvážnych rozhodnutí a odpovedí, niekedy v progresívnejšom kladení otázok a riešení aktuálnych problémov a to často v spojení práce v rôznorodejšom osobitejšom prostredí.

V cykle :referencie si vypočujeme aj mladý ateliér benkobenko, ktorí nám predstavia ich „behind the scenes“, inšpirácie a prierez ich spoločnej a jedinečnej tvorby.

Janka Benková a Juraj Benko je pár architektov, ktorých spoločná mladá tvorba po mnohoročných skúsenostiach v iných ateliéroch získala jedinečné črty osobitej tvorby veľmi konceptuálnych, útulnych - homie no zároveň pragmatických priestorov a objektov s dušou a detailom spoločne.

Viac o tvorbe

Po formáte Singularch pokračuje podujatie v rámci Dni architektúry a dizajnu prednáškami ateliéru Arrhov Frick (Štokholm, SE) a architekta Kees Christiaanse (Rotterdam, NL).

Arrhov Frick je švédska architektonická prax založená v roku 2010 v Štokholme Johanom Arrhovom a Henrikom Frickom. Z ich racionálnej tvorby – vyjadrenej dôsledným ovládaním detailov, starostlivým používaním materiálov a aplikáciou jasných, logických a praktických princípov – vzniká čistá architektúra stelesňujúca rezervovanú a rafinovanú estetiku. Toto architektonické duo venuje osobitnú pozornosť kreatívnemu procesu rôznych mierok, ktoré neustále zdokonaľuje. Ich projekty nadväzujú poetický dialóg s ich kontextom a vytvárajú vzťah vzájomného obohacovania

Kees Christiaanse je architekt a urbanista z Holandska. Je zakladajúcim partnerom medzinárodne uznávanej KCAP Architects & Planners. S kanceláriami v Rotterdame, Šanghaji a Zürichu KCAP pracuje na architektonických a urbanistických projektoch v celej Európe a Ázii.

Je zástancom myšlienky „otvoreného mesta“ a „zmiešaných komunít“ ako spôsobu, ako pôsobiť proti prebiehajúcemu posunu smerom k uzavretým komunitám. Christiaanse verí, že architektúra a mestský dizajn by mali podporovať interakcie medzi občanmi a nie izoláciu.

Študoval architektúru na Delft University of Technology. Kees sa vo svojej práci zameriava na urbanistické zadania v zložitých situáciách a na usmerňovanie urbanistických procesov. Je odborníkom na rozvoj univerzitných areálov a revitalizáciu bývalých priemyselných, železničných a prístavných oblastí a je supervízorom viacerých medzinárodných urbanistických projektov.

Počas svojej kariéry Kees vždy spájal výučbu a výskum s odbornou prácou v rámci KCAP, čo prinieslo plodné vzájomné obohacovanie.

--

Poďte si spolu s nami užiť DAAD / Dni architektúry a dizajnu 2023, trochu sa vzdelať, ale hlavne – poďte sa stretnúť a spolu s nami, osláviť výsledky novej, inej architektúry. Táto verzia bude opäť ako kombináciu fyzickej účasti a online vysielania.

Program festivalu bude doplnený o DAAF / Dni architektúry a filmu – premietanie aktuálnych filmových dokumentov z oblasti architektúry a dizajnu. Filmové dokumenty svojim charakterom umocňujú zážitok z festivalu DAAD.

14. ročník festivalu DAAD / Dni architektúry a dizajnu sa uskutoční v dňoch 29.05. – 04.06.2023 v SNG

Posledný rok rezonuje najväčšia architektonická – realizačná udalosť na Slovensku – dokončenie a otvorenie budovy SNG nestora slovenskej modernistickej architektúry – Vladimíra Dědečka kreatívnou realizáciou pod taktovkou architektov BKPŠ. Aj preto sme veľmi radi, že Singularch je súčasťou festivalu Dni architektúry a dizajnu v novom, slávnostnom priestore špičkového kultúrneho miesta, aký v bratislavských, ale aj slovenských podmienkach nemá obdobu.

---

Sériu prednášok Singularch z verejných zdrojov finančne podporil: Fond na podporu umenia

Mediálni partneri: Rádio_FM | Archinfo portál - architektúra, architekti, diela | Citylife.sk

Ďakujeme: YIT Slovakia | Slovenská národná galéria

Singularch je sériou prednášok z oblasti architektúry a urbanizmu, presahujúc do medziodborových sfér. Cieľom projektu je priblíženie problematiky formovania nášho okolia, nielen po stránke architektonickej, urbanistickej ale aj psychologickej a sociologickej.

Hlavným zámerom Singularchu je prínos osvedčených a účinných postupov zo sveta a predstavenie jedinečných projektov priamo od tvorcov. Forma prednášok a diskusií má byť prínosom pre odbornú verejnosť a študentov architektúry, vzdelávaním pre každého, ako aj prvým krokom k určitej zmene a vyvolaniu záujmu o dianie u nás.

Odporúčame

letný festival

Grape Festival 2023

11.8.2023 - 12.8.2023 / letisko Trenčín
odporúčame!
letný festival

Hviezdne noci: good morning Bytča 2023

16.6.2023 - 17.6.2023 / rôzne miesta, Bytča
odporúčame!
letný festival

KioSK 2023

KioSK je prehliadkou aktuálnych produkcií slovenskej nezávislej divadelnej a tanečnej scény. Koná sa každoročne v druhej polovici...Viac
27.7.2023 - 30.7.2023 / Stanica Žilina-Záriečie
odporúčame!
výstava

Pozri, Prešporok! Od grafickej veduty k fotografickým pohľadom

Výstava v Galérii mesta Bratislavy predstavuje rôzne spôsoby zobrazovania mesta Prešporka – dnešnej Bratislavy v dielach umelcov...Viac
19.4.2023 - 3.9.2023 / GMB - Mirbachov palác
odporúčame!