iná akcia
prednáška / diskusia

PechaKucha 48 - ľudskoprávna edícia

48. vydanie PechaKucha Night Bratislava v spolupráci s Amnesty International Slovensko bude venované ľudským právam na Slovensku, ale aj vo svete.

odporúčame!
Táto akcia sa konala v minulosti

Upriamime sa na dôležité ľudskoprávne témy, ktoré vo verejnej diskusii síce rezonujú, no v rovine konkrétnych riešení sú politicky dlhodobo ignorované či zneužívané. Pôjde o ľudské práva LGBT+ ľudí, sexuálne a reprodukčné práva žien, ako aj ľudské práva Rómov a Rómok či témy utečenectva, migrácie a klimatickej krízy. Pozornosť budeme venovať aj sexualizovanému násiliu, občianskym právam a situácii ľudí bez domova, do ktorých devastujúco zasiahla globálna pandémia. 

Okrem aktivistov, aktivistiek, organizácii a iniciatív, vystúpia na podujatí vizuálni umelci a umelkyne, vo svojej tvorbe reflektujúci/reflektujúce otázky ľudských práv.

Vystúpia:
Katarína Batková (VIA IURIS) Výkonná riaditeľka organizácie VIA IURIS, ktorej základnou misiou je to, aby ľudia neboli voči moci bezmocní a aby zákony platili pre všetkých rovnako.

Pavlína Fichta Čierna Vizuálna umelkyňa, kurátorka, pedagogička a aktivistka. Verejne vystupuje za práva trans ľudí a je spoluzakladateľkou iniciatívy Združenie rodičov a priateľov LGBT+ komunity.

Alexandra Demetrianová (Amnesty International Slovensko) Koordinátorka kampane Hovorme o súhlase Amnesty International Slovensko, venovanej téme sexu so súhlasom.  

Róbert Furiel (Saplinq) Riaditeľ občianskeho združenia Saplinq, ktoré organizuje festival PRIDE Košice, prevádzkuje poradenské centrum pre LGBT+ ľudí PRIZMA a realizuje školenia pre mladých ľudí a pracovníkov s mládežou na LGBT+ témy.

Oto Hudec Multimediálny umelec, dlhodobo reflektujúci problematiky migrácie, klimatickej krízy a vylúčených komunít.

Katarína Juríková (Greenpeace Slovensko) Riaditeľka organizácie Greenpeace Slovensko. 

Alexandra Kárová (Vagus) Riaditeľka občianskeho združenia Vagus, ktoré prostredníctvom odbornej pomoci prispieva k zlepšovaniu kvality života ľudí bez domova, a tým aj k zvýšeniu šancí pre ich úspešný návrat do bežného života.

Ingrid Kosová (QUO VADIS) Zakladateľka organizácie QUO VADIS, prioritne pôsobiacej v oblasti presadzovania ľudských práv, inkluzívneho vzdelávania a rodovej rovnosti.

Kurník “Ženský plátok”, prinášajúci články ženských autoriek na rozličné témy z pohľadu, ktorý v (ženských) médiách často absentuje. Poukazuje na množstvo podôb ženskej reality - od každodenných zážitkov až po porušovanie ich práv a slobôd.

Zuzana Maďarová & Alexandra Ostertágová (ASPEKT) Členky feministickej organizácie ASPEKT, angažujúcej sa v oblasti rodovej rovnosti a zachovania sexuálnych a reprodukčných práv žien na Slovensku. 

Michaela Pobudová (Mareena) Spoluzakladateľka a riaditeľka občianskeho združenia Mareena, ktorého víziou je Slovensko ako bezpečný a dôstojný domov pre všetkých, bez ohľadu na národnosť, či etnickú a náboženskú príslušnosť.

Emília Rigová Vizuálna umelkyňa, angažovane skúmajúca problémy rodových, rasových a etnických minorít, no predovšetkým vzťahov medzi rómskou identitou a majoritnou spoločnosťou.

.txt Knižná edícia, ktorá vznikla z iniciatívy umeleckého kolektívu APART, združenia pre výskum a kolektívnu prax Display a angažovaného mesačníka Kapitál. Prináša eseje promptne reagujúce na najnovšie filozofické, kultúrne, umelecké a spoločenské fenomény.

Podujatie je možné navštíviť:
Offline
– A4 - priestor súčasnej kultúry, Karpatská 2, Bratislava. Kapacita návštevníkov je limitovaná. Vstupenky v hodnote 4,- EUR bude možné zakúpiť na tootoot.fm.
Online – Live stream na FB stránkach – PechaKucha Night Bratislava, Amnesty International Slovakia, A4 - priestor súčasnej kultúry. Online stream podujatia je prístupný bezplatne.  

Odporúčame

výstava

Aktívna zóna – obraz, priestor, perspektíva

30.9.2021 - 15.4.2022 / Slovenská národná galéria Bratislava
odporúčame!
výstava

Martin Benka

1.1.2021 - 30.9.2022 / Historické múzeum SNM
odporúčame!
výstava

Bratislava Design Week: Charakter - online

2.12.2021 - 7.12.2021 / online
odporúčame!
výstava

Fešandy zo šuplíkov. Sudek a Slovensko

29.10.2021 - 9.1.2022 / GMB - Mirbachov palác
odporúčame!