iná akcia

Noc múzeí a galérií 2024 v bratislavských múzeách SNM

Dvere múzeí a galérií SNM zostanú v sobotu otvorené dlshšie! V rámci Noci múzeí a galérií ponúknu prehliadku expozícii aj výstav a ďalší bohatý sprievodný program. 

odporúčame!
Táto akcia sa konala v minulosti

Vstupné 5 €. Vstupenku si zakúpite v prvom (vami vybranom) múzeu/galérii. Tá je potom platná do všetkých inštitúcií zapojených do festivalu Noc múzeí a galérií.
Voľný vstup - deti do 12 rokov, seniori nad 70 rokov, ŤZP

Kliknite na múzeum/galériu, posuniete sa k programu miesta

Prírodovedné múzeum, Vajanského nábrežie

Historické múzeum, Bratislavský hrad

Múzeum židovskej kultúry, Zsigrayova kúria

Archeologické múzeum, Žižkova

Hudobné múzeum, Brämerova kúria, Žižkova

Múzeum kultúry karpatských Nemcov, Žižkova

Múzeum kultúry Maďarov na Slovensku, Brämerova kúria, Žižkova

Múzeum kultúry Chorvátov na Slovensku, Istrijská

---

SNM - Múzeum Červený Kameň (Častá) 

SNM - Múzeum Ľudovíta Štúra (Modra)

---

Sídelná budova SNM a Prírodovedné múzeum
Vajanského nábrežie 2, otváracie hodiny: 09:00 - 24:00


Expozície:

Zázrak prírody - Príbeh života na Zemi
Zázrak prírody - Biodiverzita Slovenska 
Zázrak prírody - Biodiverzita Zeme 
Zázrak prírody - Človek v čase a priestore 
Klenoty Zeme

Výstavy:

Jiří Kroha. Od moderny po socialistický realizmus (prízemie)
„...zložil som báseň...“ Pamätná výstava Imre Madácha (prízemie Zimná záhrada)

Prírodovedné prednášky, Objavovňa SNM-PM:

15.30 - Nové informácie z histórie Michalskej veže získané výskumom písomných zdrojov

Historické písomné materiály predstavujú neoceniteľné a zvyčajne nenahraditeľné svedectvo našich predkov, pričom zároveň neustále potvrdzujú svoj mimoriadny význam, ktorý majú aj na poli interdisciplinárneho skúmania dejín architektonických, umeleckých či umeleckoremeselných diel a príslušných širších súvislostí. Prostredníctvom tejto prednášky objasníme niektoré nové pozoruhodné informácie z novovekej histórie Michalskej veže získané predovšetkým realizáciou systematického a podrobného výskumu rozličných zdrojov písomného charakteru.

Prednáša:  Ing. arch. Patrik Baxa, Mestský ústav ochrany pamiatok v Bratislave

17.30 - Zem v zrkadle iných svetov

Zem ako planéta, sila porovnávania. „Svety z nášho susedstva“ – Venuša a Mars. „Svety z našej štvrte“ – vonkajšia Slnečná sústava. „Svety z nášho vesmírneho mesta“ – prehľad doterajších objavov planét iných hviezd v Mliečnej ceste čiže exoplanét.  Hlavné kategórie a skupiny známych exoplanét, ich vlastnosti. Astrobiológia a obývateľnosť exoplanét. Pozemský život – unikátny, miestna ukážka širšieho či všeobecne vesmírneho, alebo len jedného z viacerých typov?

Prednáša:  Zdeněk Urban, Europlanet Society, Poprad   

---

Prírodovedné aktivity

Antropológia                                                                           

18.00 – 22.00 - Prach si, ale nie vždy v prach sa obrátiš: stretnutie s ľuďmi z pradávnych                                                   

– návšteva antropologického depozitára 

Registrácia na 3. poschodí pri výťahu od 17,30 a od 20,00.

Exkurzie budú prebiehať od 18,00 do 22,00 každých 30 – 45 minút a v každej skupine môže byť maximálne do 20 osôb.

Miesto exkurzie: budova SNM PM, 4. posch.

Botanika

15.00 – 23.30 - Obdivuhodný svet semien

Príroda je zdrojom tých najrozmanitejších tvarov plodov a semien. Viete ako vyzerajú semienka rôznych úžitkových rastlín - strukovín, obilnín, korenín či inváznych a nepôvodných druhov ? Aké rozmanité sú ich tvary, veľkosti, farby či povrchy? Príďte sa pozrieť na ne zblízka do stánku botanického oddelenia SNM-PM. Čaká vás ukážka diverzity semien a aktivity zamerané na ich poznávanie, pozorovania povrchových štruktúr lupou a makrolupou. Populárno-náučná aktivita nadväzuje na medzinárodný „Deň fascinácie rastlinami”, ktorý sa koná sa v r. 2024 celosvetovo už 7. krát pod záštitou Európskej organizácie pre rastlinné vedy (EPSO). 

Miesto: 3. posch.; Zasadačka SNM-PM

Výročie významného botanika - pátra Cypriána

Pripomenieme si blížiace sa 300. výročie narodenia Cypriána – autora najstaršieho na Slovensku zachovaného herbára. Páter Cyprián vynikal v oblasti medicíny, farmácie, alchýmie a botaniky. Pôsobil v Červenom kláštore, kde ho pre liečiteľské schopnosti vyhľadávali ľudia zo širokého okolia. Jeho herbár vznikol v druhej polovici 18.storočia.

Od roku 1984 je v správe SNM – Prírodovedného múzea v Bratislave a je jedným z najcennejších zbierkových predmetov. Návštevníci múzea majú možnosť zoznámiť sa s Cypriánovým herbárom formou elektronickej inštalácie a ukážkou faximile. 

Pultový monitor, na ktorom môžu návštevníci samy listovať, je umiestnený v expozícii Biodiverzita Slovenska na 2.poschodí.

Mykológia 

15.00 – 23.30 Zo života húb

Ľudí odjakživa zaujímalo, ako sa rozmnožujú huby a lišajníky, keď nemajú kvety ani semená. Výtrusy, ktorými sa huby rozmnožujú sú drobučké a často zvláštne  "ozdobené" na povrchu. Tajomný svet hubových výtrusov budú môcť návštevníci pozorovať priamo pod mikroskopom, na ilustráciách a deti si aj môžu samy nakresliť na balóniky, ktoré sú rovnako ľahučké a unášané vetrom.

Miesto: 3. posch.; Zasadačka SNM-PM

Paleontológia

15.00 – 19.00 - Farebný skamenený svet                           

Tvorivé dielne pre deti, kde si budú môcť vymaľovať svoj odliatok skameneliny podľa vlastných predstáv.

20.00 – 23.30  Príbehy ukryté v skamenelinách

Pre mnohých ľudí sú skameneliny len obyčajné kamene. Kurátorky paleontologickej expozície návštevníkom poodhalia tajomstvá, ktoré je možné vyčítať z rôznych typov skamenelín. Ich pozorným štúdiom sa dajú zistiť mnohé informácie o minulosti našej planéty.

Zoológia

15.00 – 23.30   Pohlavný dimorfizmus v živočíšnej ríši.  

Zaujímavosti a nové prírastky v zoologickom oddelení SNM-PM.

Miesto: 3. posch.; Zasadačka SNM-PM

Mineralógia - petrografia

15.00 – 23.30 - Geológia a jej význam v každodennom živote.

Možno si to ani neuvedomujeme, ale každodenný život človeka je od práce geológa priamo závislý. Bez nerastných surovín by neboli mobilné telefóny a počítače, nestavali by sa domy či cesty. Nevedeli by sme, kde budovať termálne kúpalisko, kde realizovať vrt na vodu, kde raziť tunel alebo kde pre nevhodné podložie radšej nič nestavať. Práca geológa je taká širokospektrálna a pritom pre väčšinu ľudí neznáma. 

Prácu geológa návštevníkom priblížime pomocou tematických plagátov i videa. K dispozícii bude aj mikroskopický kútik, ukážky minerálov zo slovenských ložísk, pre menšie deti omaľovánky s mineralogickou tematikou.

Miesto: 3. posch.; Zasadačka SNM-PM

Astronómia

15.00 – 17.00  Pozorovanie slnečnej aktivity astronomickými ďalekohľadmi   (v prípade priaznivého počasia)

20.00 – 23.30   Zem vo vesmíre

Miesto: 3. posch.; Zasadačka SNM-PM

20.00 – 23.30  Pozorovanie večernej oblohy astronomickými ďalekohľadmi (v prípade priaznivého počasia)

Prírodovedné expozície

Antropologická expozíciaZázrak prírody – Človek v čase a priestore

K štyrom expozičným celkom, pod spoločným názvom Zázrak prírody, pribudla nová – Človek v čase a priestore. Štyri súčasné expozície: Príbeh života na zemi, Biodiverzita Slovenska, Biodiverzita zeme a Klenoty zeme, ktorých moderná podoba v múzeu vznikla za posledných desať rokov, prezentujú všetky oblasti živej a neživej prírody. Antropológia sa zaoberá živočíšnym druhom, ktorý je nesmierne sebavedomý a na dianie okolo nás má obrovský vplyv – človekom.

Miesto:  budova SNM–PM, 1.posch.

Paleontologická expozícia: Zázrak prírody – Príbeh života na Zemi

Približuje návštevníkom históriu vývoja života na Zemi od objavenia sa prvých primitívnych mikroskopických organizmov pred viac ako 3, 5 miliardami rokov až po nástup súčasných foriem rastlín, živočíchov a iných organizmov. Návštevníka prevádza cez jednotlivé geologické éry, kde predstavuje významné evolučné zmeny organizmov, bohatstvo a pestrosť života v pravekých moriach i na pevnine. Návštevník má možnosť vidieť nielen množstvo unikátnych skamenelín, ale i trojrozmerné rekonštrukcie živočíchov, napríklad mamuta, či dinosaura, ktorý žil pred 200 miliónmi rokov v oblasti dnešných Tatier, ale i viacero animovaných programov, ktoré mu približujú dávno zaniknutý život.

Miesto:  budova SNM–PM, 2.posch.

Zázrak prírody – Biodiverzita Zeme

Zoznamuje so živou a neživou prírodou rôznych prostredí na Zemi – polárnych oblastí, tundry, tropických lesov, trávnatých oblastí, púští, koralových útesov, pobreží atď. Expozícia sa snaží ukázať pestrosť a nesmiernu rozmanitosť živých organizmov – milióny druhov rastlín, živočíchov, mikroorganizmov a spletité ekosystémy, ktoré získali dnešnú podobu dlhodobým vývojom.

Miesto:  budova SNM–PM, 3.posch.

Zázrak prírody – Biodiverzita Slovenska

Stála expozícia otvorená v r. 2010, približujúca živú prírodu Slovenska. Expozícia je situovaná v štyroch miestnostiach s celkovou rozlohou 882 m². Návštevníka zaujmú príťažlivé obrázky mikrosveta. Múzejná prezentácia rastlinných druhov je riešená kresbami renomovaného ilustrátora z oblasti populárno-vedeckej literatúry akad. maliara Jindřicha Krejču, ktoré sú umiestnené na 30 podsvietených stojanoch, prezentujúcich významné druhy 32 biotopov a dopĺňajú tak autentický botanický materiál priestorových inštalácií v diorámach.

Miesto:  budova SNM–PM, 2.posch.

Mineralogická expozícia:  Zázrak prírody – Klenoty Zeme  po revitalizácii

Prezentuje prostredníctvom 1100 vzoriek viac ako 700 druhov minerálov zo slovenských aj zahraničných lokalít. 

Miesto:  budova SNM–PM, 2.posch.

---

SNM Historické múzeum, Bratislavský hrad

Otváracie hodiny: 15.00 - 24.00 (posledný vstup o 23.00)

Zo zákulisia múzea - čo robíme v múzeu

16.00 - 17:00 Uchovávanie zbierkových predmetov 

Ako múzeum uchováva a spracováva zbierkové predmety a prečo sa niektoré predmety dostanú do múzea a iné nie? Čo je to depozitár a ako sa staráme o zbierkové fondy, vysvetlí riaditeľ múzea Peter Barta. Depozitármi vás prevedú Zuzana Luprichová, Eduard Belušák a Lenka Lubušká. Na prednášku a prehliadku depozitárov je potrebné sa prihlásiť v múzeu. Kapacita miest je obmedzená na 60 ľudí. 

Miesto stretnutia: 4. poschodie, virtuálna výstava

16.30 - 17.00 Z dejín Bratislavského hradu – kamenné artefakty

Depozitárom vás prevedú Juraj Kucharík a Katarína Harmadyová. Na prehliadku depozitárov je potrebné sa prihlásiť v múzeu. Kapacita miest je obmedzená na 25 ľudí. 

Miesto stretnutia: suterén, výstava Kelti z Bratislavy

17.00 - 18.00 Nové akvizície múzea – Ako a prečo sa predmety dostanú do múzea

Miesto: 1. poschodie, výstava Nové akvizície múzea.

Nové akvizície múzea vám predstavia: Martina Vyskupová, Alena Piatrová a Lenka Lubušká.

18.00 - 19.30 Jednohubky z múzea – prednášky odborných pracovníkov múzea

Na čom pracujú kurátorky a kurátori múzea? Výskum a vedecké spracovanie zbierkových predmetov v múzeu z oblasti starších dejín, dejín umenia a kultúry, novších dejín, numizmatiky a ľudovej kultúry a umenia. Moderuje Andrea Litváková. 

Miesto: 3. poschodie, pred kaviarňou múzea

Vojtech Hami: Zbierka faleristiky

Boris Stoklas: Dejiny ukryté v antických minciach

Juraj Kucharík, Katarína Harmadyová: O najstarších zvonoch na Slovensku

Eva Hasalová: Móda v múzeu

Jasna Paličková: Etnografické zbierky v Historickom múzeu

Miroslava Maurery: Diskoguľa – zbierkový predmet

Ľubomír Morbacher: Plagáty z roku 1968 z Francúzska

20.00 - 21.00 Uchovávanie zbierkových predmetov 

Ako múzeum uchováva a spracováva zbierkové predmety a prečo sa niektoré predmety dostanú do múzea a iné nie? Čo je to depozitár a ako sa staráme o zbierkové fondy vysvetlí, riaditeľ múzea Peter Barta. Depozitármi vás prevedú Zuzana Luprichová, Eduard Belušák a Lenka Lubušká. Na prednášku a prehliadku depozitárov je potrebné sa prihlásiť v múzeu. Kapacita miest je obmedzená na 60 ľudí. 

Miesto stretnutia: 4. poschodie, virtuálna výstava

20.30 - 21.00 Z dejín Bratislavského hradu – kamenné artefakty

Depozitárom vás prevedú Juraj Kucharík a Katarína Harmadyová. Na prehliadku depozitárov je potrebné sa prihlásiť v múzeu. Kapacita miest je obmedzená na 25 ľudí. 

Miesto stretnutia: suterén, výstava Kelti z Bratislavy

22.00 Nočná prehliadka Kelti z Bratislavy

So spoluautorom výstavy Jurajom Kucharíkom. 

Miesto stretnutia: suterén, výstava Kelti z Bratislavy

---

Interaktívne stanovištia zo zákulisia múzea, priebežne od 17.00 do 20.00

1. Dokumentovanie zbierkových predmetov

Ako sa zdokumentuje a spracováva zbierkový predmet, ktorý pribudne do múzea? Prečo je dôležité evidovať zbierkové predmety v múzeu. Ako to bolo v minulosti a ako sa digitalizácia zbierok a nové technológie využívajú v múzeu v súčasnosti predstaví Tomáš Malečka.

 Miesto: 4. poschodie, virtuálna výstava

 2. Konzervovanie a reštaurovanie výtvarných diel

Ako reštaurátori zachraňujú obrazy a svojím umom a zručnosťou im vrátia nový život.

Ukážka reštaurovania obrazu s reštaurátorkou Ruženkou Škúciovou.

Miesto: 2. poschodie, výstava Na slávu a chválu

3. Vzdelávanie v múzeu s lišiakom Žigom

Prečo lišiak Žigo sprevádza deti po múzeu a učí ich spoznávať históriu Slovenska? Ako vyzerá lišiak Žigo a prečo ožil v Zveroparku Revište. Nakresli svojho lišiaka Žiga spolu s Katarínou Baštekovou a Janou Hutťanovou.

Miesto: 3. poschodie, U lišiaka

---

Múzeum židovskej kultúry Zsigrayova kúria

Židovská 17, otváracie hodiny: 15:00 – 22:00 (posledný vstup o 21:30)

Expozícia

15.00 – 21.00 Individuálny vstup do priestorov stálej expozície múzea

Výstavy

Košer – známy vs. neznámy

Židovská plavecká (r)evolúcia


15:00 – 21:00 Individuálny vstup do priestorov stálej expozície SNM – Múzea židovskej kultúry

Počas Noci múzeí a galérií môžu záujemcovia navštíviť stálu expozíciu SNM – Múzea židovskej kultúry, ktorá sa nachádza na prvom poschodí Zsigrayovej kúrie – sídla múzea. V čase od 15:00 do 21:00 hod. bude v priestoroch expozície prítomná lektorka alebo lektor, aby zodpovedal prípadné otázky návštevníkov.


15:00 – 21:00 Múzejná pátračka

Individuálny program pre detských návštevníkov múzea. Po veľmi úspešnej minuloročnej pátračke prináša múzeum túto veselú aktivitu počas Noci múzeí a galérií 2024 opäť. Pátračka v stálej expozícií múzea je tu pre tých, ktorí sa radi zabavia a dozvedia sa pri tom niečo nové! Pracovné listy sú určené pátračom od 10 rokov, s pomocou rodičov aj mladším záujemcom. Ak sa pátračom podarí správne odpovedať na všetky otázky, ktoré sme pre nich pripravili, čaká ich malá odmena. Pracovné listy a inštrukcie budú dostupné v pokladni múzea.
 

15:00 – 17:30 Animácia spája – ako vzniká animovaný film? Prezentácia projektu a účasť v majstrovskej dielni

„Animácia spája“ je projekt animačného štúdia Eye to Eye Animation Studio a je venovaný tvorbe a výučbe zhotovenia krátkych animovaných filmov, ktoré pod odborným vedením tvoria a realizujú deti a mladí ľudia v majstrovskej triede tohto animačného štúdia. Animácia spája ľudí z rôznych kultúr a rôznych jazykov, dáva im priestor na vzájomné porozumenie a sebavyjadrenie prostredníctvom umenia. Výsledný krátky film, ktorý je produktom projektu, budú mať možnosť vidieť aj návštevníci tohtoročnej Noci múzeí a galérií priamo v Múzeu židovskej kultúry. Zároveň budú mať návštevníci možnosť absolvovať majstrovský minikurz stop-motion animácie, na ktorom sa deti, ale aj dospelí, naučia, ako oživiť kreslené postavičky pred kamerou.


17:00 – 18:00 Židovská plavecká (r)evolúcia – kurátorský výklad a predstavenie knihy Plavecká klub Bar Kochba Bratislava

Zúčastnite sa kurátorského výkladu k aktuálnej výstave SNM – MŽK Židovská plavecká (r)evolúcia. Výstavou vás prevedie riaditeľ Múzea židovskej kultúry Michal Vaněk, ktorý je kurátorom výstavného projektu. Ten je pokračovaním úspešného cyklu výstav o významných športovcoch židovského pôvodu. Prezentuje históriu organizovaného plávania v rámci židovskej komunity na Slovensku od založenia jedného z najúspešnejších plaveckých klubov prvej Československej republiky – Bar Kochba Bratislava – až po obnovenie židovskej športovej tradície po páde totalitného režimu v roku 1989. Predstavuje inšpiratívne, známe i menej známe židovské plavecké osobnosti, ktoré často napriek ťažkým životným podmienkam dosiahli výnimočné úspechy vo svojom športovom i osobnom živote. Súčasťou výkladu bude aj predstavenie knihy Židovský plavecký a športový klub Bar Kochba Bratislava, ktorú si budete môcť priamo na mieste kúpiť.                                                                                                                                                                              
 

18:30 – 19:30 Židovskí dôstojníci v americkej občianskej vojne – prednáška 

Americká občianska vojna (1861 – 1865), známa aj ako vojna Severu proti Juhu, patrí k najvýznamnejším udalostiam v dejinách USA. Na strane Únie a Konfederácie ale nebojovali iba rodení Američania, v týchto armádach našli uplatnenie aj emigranti z Európy vrátane Uhorska a územia dnešnej Slovenskej republiky. Zaujímavé osudy mali tiež dôstojníci židovského pôvodu, ktoré si priblížime v prednáške. Viacerí z nich patria k významným postavám histórie americkej armády. Počas tohtoročnej Noci múzeí a galérií budete mať možnosť zúčastniť sa jedinečnej prednášky historika PhDr. Juraja Červenku.

---

Archeologické múzeum

Žižkova 12, otváracie hodiny: 10.00 - 23.00 

Výstavy:

Život na hradoch a hrádkoch

Longinus - Po stopách legionárov 

Benediktínsky kláštor sv. Kozmu a Damiána

Expozície:

Kabinetná zbierka Evanjelického lýcea v Bratislave

Laterarius – Dejiny tehliarstva na Slovensku

Lapidárium

Stĺp Marca Aurelia a Slovensko

---

10:00 - 11:30 - Burza archeologickej literatúry (prízemie SNM - AM)

10:00 - 15:00 - Predaj archeologických suvenírov - kópie známych archeologických nálezov zo Slovenska v podobe šperkov a pamätných predmetov, výrobca František Engel (nádvorie SNM - AM)

10:00 - 15:00 - Hra na archeológov v archeologickom pieskovisku (nádvorie SNM - AM)

10:00 - 15:00 - Hra na rímskych legionárov a stredovekých rytierov (nádvorie SNM - AM)

10:15 - Sprevádzanie výstavou Život na hradoch a hrádkoch pre rodiny s deťmio hradoch pre deti (prízemie SNM - AM)

10:30 - 15:00 - Tvorivé dielne a aktivity pre rodiny s deťmi – téma: Hravo o hradoch, dohotovovanie napodobeniny hradu (nádvorie SNM - AM)

15:00 – Sprevádzanie výstavou Longinus – Po stopách legionárov a bohaté germánske hroby (prízemie SNM – AM)

16:00 – 18:00 – Momentky z našich výstav – štyri prednášky približujúce rôzne témy výstav:

  • 16:00 - Prednáška Lucia Pilková – „Šľachtický odev a jeho symbolika v rannom novoveku“, prednáška dopĺňa informácie k výstave Život na hradoch a hrádkoch, návštevníci sa dozvedia o bohatosti, luxuse, ale aj symbolike šľachtického odevu (pivnica SNM - AM)
  • 16:30 - Prednáška Katarína Hladíková a Barbara Ritterová – „V plameňoch - pohrebný rítus a kremácia v dobe rímskej na JZ Slovensku“, prednáška dopĺňa informácie k výstave Longinus – Po stopách legionárov, záujemcovia budú môcť priamo nahliadnuť do obsahov žiarových hrobov a zistiť, čo nachádzajú archeológovia a  ako sa  z týchto úlomkov získavajú informácie, ale tiež ako si s týmto obsahom poradia konzervátori múzea (pivnica SNM - AM)
  • 17:00 - Prednáška Igor Bazovský – „Rímske vojenské diplomy, alebo ako sa z barbara stal Riman“, prednáška dopĺňa informácie k výstave Longinus – Po stopách legionárov, návštevníci sa dozvedia, čo všetko vieme zistiť zo zlomkov vojenských diplomov a čím sú významné (pivnica SNM - AM)
  • 17:30 - Prednáška Martin Hanuš – „Život stredovekých mníchov v Ludaniciach“, prednáška je spojená s otvorením novej výstavy Benediktínsky kláštor sv. Kozmu a Damiána (pivnica SNM - AM)

17:30 - Otvorenie novej výstavy Benediktínsky kláštor sv. Kozmu a Damiána – začína sa prednáškou v pivnici SNM - AM a pokračuje

18:00 - sprevádzaním priamo na výstave (prízemie SNM – AM)

19:00 - Komentovaná prehliadka výstavy Kabinetná zbierka evanjelického lýcea v Bratislave – o najväčšej zbierke egyptských pamiatok na Slovensku (prízemie SNM)

21:00 - Komentovaná prehliadka výstavy Život na hradoch a hrádkoch – cez nedávno otvorenú výstavu priblížime každodenný život na hradoch a aké o tom máme archeologické doklady (prízemie SNM)

10:00 - 23:00 - Vo výstavných priestoroch budú celý deň archeológovia odpovedať na otázky návštevníkov a poskytovať výklad k výstavám.

---

Hudobné múzeum, Brämerova kúria

Žižkova 18, otváracie hodiny: 13:00 - 19:30

 

13:00 Prehliadka informačných panelov a odborný výklad k téme Mestské divadlo v Prešporku. Nové nálezy, nové možnosti.

15:00 Prehliadka informačných panelov a odborný výklad k téme Mestské divadlo v Prešporku. Nové nálezy, nové možnosti.

18:00 Koncert súboru Gitarika zo ZUŠ Jozefa Kresánka v Bratislave, odznejú skladby W.A.Mozarta, Jorge Cardosa, Georga Gershwina, Stinga, Dietera Kreidlera,Henryho  Purcela a ďalších 

---

Múzeum kultúry Chorvátov na Slovensku

Istrijská 68, otváracie hodiny: 12:00 - 21:00

Expozície

Dejiny a kultúra Chorvátov na Slovensku

Dejiny a kultúra Chorvátov v Devínskej Novej Vsi

Výstava

Výstava fotografií handicapovaných umelcov pod záštitou Slovenského zväzu telesne postihnutých.

 

12:00 - 21:00 Individuálne prehliadky výstavy Slovenského zväzu telesne postihnutých a stálych expozícií SNM - Múzea kultúry Chorvátov na Slovensku. Pre najmenších návštevníkov budú k dispozícii pracovné listy, ktoré im spestria prehliadku múzea.

14:00 Diskusia o činnosti Slovenského zväzu telesne postihnutých.

17:30 Špeciálna komentovaná prehliadka výstavných a expozičných priestorov SNM - Múzea kultúry Chorvátov na Slovensku.

---

Múzeum kultúry karpatských Nemcov

Žižkova 14, otváracie hodiny: 09:00 - 23:00

Expozícia
Dejiny a kultúra karpatských Nemcov

Výstava 

Nemeckojazyčné tlače na Slovensku (prízemie)

Stála výstava (1. poschodie MKKN)

 

10.00 – 12.00 Burza kníh

10.00 – 14.00 Muzeálna pátračka pre deti s Zuckermandlíkom

15.00 Prednáška

17.00 Premietanie filmov o živote karpatských Nemcov (1. poschodie MKKN)

---

Múzeum kultúry Maďarov na Slovensku, Brämerova kúria

Žižkova 18, otváracie hodiny: 10:00 - 23:00

10:00-17:00 Tradície a hodnoty - Maďari na Slovensku, prehliadka prezentuje hmotné a duchovné pamiatky (historické, etnografické, literárno-historické a umelecko-historické tradície) maďarského etnika na Slovensku

10:00-17:00 Jedlo, nápoje, sny…Všedné dni a sviatky zo života ľudu, prehliadka stálej etnografickej expozície (SK/HU/EN)

10:00-17:00 Vymenené domovy, prehliadka výstavy dokumentujúcej obdobie výmeny obyvateľstva v strednej Európe v rokoch 1945 -1949 (SK/HU)

10:00-17:00 Gróf Július Andrássy 200+1, prehliadka dočasnej výstavy o živote Júliusa Andrássyho st. (SK/HU)

---

SNM - Múzeum Červený Kameň, Častá
Otváracie hodiny: 19:00 - 22:00 

Odievanie. Téma roka 2024 v SNM-Múzeum Červený Kameň je historické odievanie. Tejto téme sa bude venovať aj Noc múzeí a galérií. Pôjde konkrétne o sériu troch prednášok, ktoré sa počas jedného večera niekoľkokrát zopakujú. Všetky sa pritom budú zameriavať na zbierkové predmety, ktoré bežný navštevník počas roka nemá možnosť vidieť, lebo sú uložené v depozitároch.

Kurátor Jozef Tihányi sa bude venovať nedávno zreštaurovanej voskovej soche Panny Márie, v rámci toho tiež jej unikátnym brokátovým šatám, ktoré sú staršieho datovania ako socha samotná.

Ivana Janáčková, kurátorka a riaditeľka SNM-Múzea Červený Kameň predstaví návštevníkom niekoľko kusov historických odevov, predovšetkým uniforiem, ktoré patria k tým pár kúskom historických odevov zachovaných v miestnom depozite textílí.

Kurátor Peter Rybárik zameria pozornosť návštevníkov na štítky z prilieb granátnikov a porozpráva, čím všetkým môžu byť tieto miniatúrne predmety zaujímavé.    

Výstava

Za portrétom

19:00 – 22:00 (každú pol hodinu):

  • prednáška o novo zreštaurovanej voskovej soche Panny Márie
  • prednáška a uniformách, jediných kusoch textílií z depozitáru SNM-MČK
  • prednáška o helmách granátnikov
  • ochutnávka miestnych vín v hradnej lisovni

---

SNM - Múzeum Ľudovíta Štúra, Modra

Štúrova 84, Modra, otváracie hodiny: 15.00 – 22.00 h

Expozície 

Ľudovít Štúr a moderné Slovensko

Pamätná izba Ľ. Štúra.  

Výstava 

Slávnosť hliny - 15 rokov (výstava fotografií z predošlých ročníkov)  

 

15.00 – 18.00 - Cesta do minulosti (program pre deti: písanie husím brkom, dobové oblečenie,nárečový kvíz,...) 

16.00 - Čítanie rozprávky z cyklu Poznajme slovenské ľudové rozprávky: Kozliatka

18.00 - Salón H - historička Žofia Lysá v debate o stredovekom dorábaní vína  

20.30 - Komentovaná nočná prehliadka Pamätnej izby Ľ. Štúra 

21.30 - Komentovaná nočná prehliadka Pamätnej izby Ľ. Štúra 

---

Múzeum slovenskej keramickej plastiky, Kukučínova 15, Modra, otváracie hodiny: 15.00 – 22.00 h

Expozícia

Z dejín modranskej keramiky                                                                                                     

Sprístupnená Galéria Ignáca Bizmayera - expozícia: Figuralisti. Od džbána k figurálnej tvorbe       

Výstava

Zvieracie motívy na keramike  

Program 

21.00 - Komentovaná prehliadka Galérie Ignáca Bizmayera

Pozrite si kompletný program Noci múzeí a galérií

Zmena programu vyhradená

Odporúčame

vážna hudba

Vengerov & Osetinskaya

„Keď sa dotknem nástroja, je tam úplne všetko. Akoby sa spojili dva magnety: ja a hudba,“ povedal v jednom z rozhovorov Maxim...Viac
Št 11.7.2024 / Veľký evanjelický kostol
odporúčame!
film

Dokonalé dni

Legendárny režisér Wim Wenders sa triumfálne vracia s poetickým filmom o hľadaní krásy v zdanlivých maličkostiach.Viac
Kino Lúky / Kino Film Europe / Kino Mladosť
odporúčame!
iná akcia

Trh - Piac - Markt

Potravinový trh v Starej tržnici sa koná pravidelne každú sobotu od 09:00 do 15:00. Trhová ponuka je vyskladaná najmä potravinami...Viac
22.6.2024 - 13.7.2024 / Stará tržnica
odporúčame!
koncert

Kosheen & Sian Evans (UK)

Pi 15.11.2024 / Majestic music club
odporúčame!