iná akcia

Je slobodný prístup k literárnym dielam v rozpore s autorskými právami?...

Je slobodný prístup k literárnym dielam v rozpore s autorskými právami? Sú zmluvy, ktoré uzatvárajú autori, prejavom ich slobodnej vôle? Panelová diskusia za účasti zástupcov LITA, autorskej spoločnosti, MK SR, SNK, NOC a autorov.

Táto akcia sa konala v minulosti

Odporúčame

trh / gastro

Trh starožitností Červený Kameň

29.8.2020 - 3.10.2020 / Hrad Červený Kameň
odporúčame!
prednáška / diskusia

Metódy vypočúvania a získavania informácií

Po 28.9.2020 / Artkino Za zrkadlom
odporúčame!
koncert

Opera aeterna III

2.9.2020 - 6.9.2020 / záhrada domu Albrechtovcov, Kapitulská 1
od vás odporúčame!
výstava

Otis Laubert

11.8.2020 - 24.9.2020 / Galéria NOVA
odporúčame!