iná akcia

Deň otvorených dverí u geológov

Deň otvorených dverí u geológov sa bude konať na pracoviskách Štátneho geologického ústavu Dionýza Štúra v Bratislave v Mlynskej doline.
Táto akcia sa konala v minulosti

Geológia pre deti
• Vyryžuj si vlastné zlato • Môže byť aj bežný kameň priesvitný? • Nie je kompas ako kompas • Chuť čistej vody závisí aj od geológie • Určite je kameň ťažší ako voda? • Jaskyne mali rôznych obyvateľov • Aký veľký je zub mamuta? ... a ešte veľa iného...
Geológia pre dospelých
• Geologické mapy • Geologicko-náučné mapy • Geotermálna energia • Inžinierska geológia • Hydrogeológia • Hydrogeochémia • Ložisková geológia • Mapový server

www.geology.sk

Akciu a všetky informácie o nej pridal na Citylife.sk priamo organizátor Štátny geologický ústav Dionýza Štúra. Redakcia nezodpovedá za prípadné nepresnosti, chyby, a zmeny. Ak organizujete akciu, na Citylife.sk a Kidstown.sk ju môžete pridať na adrese pridaj.citylife.sk.

Odporúčame

výstava

Hommage à Marián Varga

29.10.2022 - 29.1.2023 / Danubiana Meulensteen Art Museum
odporúčame!
výstava

Antonín Kratochvíl (CZ) – Z očí do očí 1

2.11.2022 - 22.12.2022 / Stredoeurópsky dom fotografie
odporúčame!
koncert

DakhaBrakha (UA)

So 3.12.2022 / Majestic music club
odporúčame!
prednáška / diskusia

Cesta oznamovateľa: od podnetu k efektívnej ochrane (diskusia)

St 7.12.2022 / Dunaj˜
odporúčame!