expozícia

Stredoeurópske barokové maliarstvo a sochárstvo

Diela zo zbierok Galérie mesta Bratislavy, ktoré sa dnes v expozícii nachádzajú, reprezentujú stredoeurópsku umeleckú produkciu 18. storočia. Obrazy a sochy boli vybrané tak, aby čo najkomplexnejšie predstavili bratislavské umelecké dianie obdobia baroka, zasadené do širšieho stredoeurópskeho kontextu.

Objednávateľmi umenia boli v tom čase predovšetkým vysokí svetskí a cirkevní hodnostári, ktorí využívali barokové výtvarné prostriedky na prezentáciu svojho statusu. Mecenášstvo bolo zároveň častým dôvodom, pre ktorý umelci prichádzali do Bratislavy.

Vynikajúcim majstrom, ktorý sa usadil v dnešnom hlavnom meste, aby pôsobil v službách arcibiskupa Imricha Esterházyho, bol Jozef Kurtz. Popri portrétovaní prímasa pracoval aj na iných cirkevných objednávkach. Jedným z najzaujímavejších Kurtzových diel v zbierkach GMB je vyobrazenie sv. Jána Nepomuckého. Na tomto obraze môžeme sledovať nenútené prepojenie dominantného sakrálneho motívu so svetským motívom – Bratislavský hrad v pozadí.

Tvorba talentovaného maliara Franza Antona Palka je v expozícii zastúpená dvojicou pôsobivých oltárnych obrazov z bratislavského kostola klarisiek: Zvestovanie Panne Márii a Svätá Klára. Okrem týchto dvoch rozmerných plátien sa tu nachádzajú aj komornejšie olejomaľby, zobrazujúce opäť sv. Jána Nepomuckého a sv. Huberta.

Z portrétistov narodených a pôsobiacich v Bratislave vynikal Daniel Schmidely, ktorému sa dali portrétovať nielen mnohí aristokrati, ale aj členovia panovníckej rodiny. Portrét Johany de Walderode patrí medzi päť najkvalitnejších prác z portrétnej série tzv. Modrých dám a zároveň je jedným z dvoch diel signovaných samotným maliarom.

Sochárska tvorba je v stálej expozícii zastúpená prevažne neznámymi umelcami. Vzácnou výnimkou sú precízne rezbársky spracované plastiky Sv. Jána Krstiteľa a Sv. Jána Evanjelistu, ktoré vytvoril Andreas Johann Eglauer, a diela Kapucín a Charakterové hlavy Franza Xavera Messerschmidta, charakteristické fascinujúcim realistickým prevedením.

Ťažisko zbierkovej expozície tvoria diela maliarov ako Josef Kurtz, Daniel Schmideli, Paul Troger, Franz Anton Palko, Franz Anton Maulbertsch a sochárov ako Andreas Johann Eglauer a Franz Xaver Messerschmidt.

Kurátorka: Mgr. Dominika Zbončáková

Pôvodná autorská koncepcia: PhDr. Želmíra Grajciarová, Mgr. Jana Luková

Vstupné: základné 6€ // zľavnené (študent, senior,učiteľ, ŤZP) 3€ // rodinné (2+2) 12€

Odporúčame

výstava

Metro, ktorým sa nevozíme

Obrazová výstava vás prenesie do veľkej kapitoly v dejinách plánovania verejnej dopravy v našom meste prostredníctvom počítačovej...Viac
29.2.2024 - 28.2.2025 / Múzeum dopravy
odporúčame!
divadlo

Vojna a mier

Ut 25.6.2024 / Slovenské národné divadlo - Činohra
odporúčame!
koncert

Spomienka na Deža

Festival umenia v parku na Fedákovej, venovaný Dežovi Ursinymu, slovenskému hudobníkovi, dramaturgovi, umelcovi a Dúbravčanovi...Viac
So 7.9.2024 / Park na Fedákovej, Dúbravka
odporúčame!
koncert

Bratislava Hot Serenaders - Smile

Orchester Bratislava Hot Serenaders na koncerte slávnostne uvedie do života svoj v poradí 14. album Smile, ktorý už 33. sezónu...Viac
St 4.9.2024 / Areál hier Radosť Štrkovec / Amfiteáter
od vás odporúčame!