Ženské svety v slovenskom filme

Dokumentárny cyklus Slovenské kino, ktorý v roku 2011 predstavil verejnosti šesť snímok, pokračuje v roku 2013 ďalšími štyrmi autorskými dokumentami mladých tvorcov.

blog

V predchádzajúcich týždňoch uviedla Dvojka časti Film a politika – perfídne obdobie a Slzy a smiech – slzy cez smiech, v stredu 24. 4. 2013 o 20:00 uvedie diel nazvaný Ženy – od lásky k hnevu.

Scenáristka a režisérka Zuzana Liová spolu s poprednými filmovými teoretičkami, vedkyňami, ale aj tvorkyňami a tvorcami slovenských filmov skúma zobrazenie ženy vo filmoch, často stereotypné a schematické. Ponúka slovenská kinematografia pravdivý, reálny obraz ženy, alebo obraz zdeformovaný mužskou optikou či spoločensko-politickým kontextom? Sú ženské postavy iba múzou, milenkou, trpiteľkou, hrdinskou matkou, alebo celistvou ľudskou bytosťou? Prečo často končia tragickou smrťou a ako takýto osud svojich postáv vnímajú ich herecké predstaviteľky?

„Pokiaľ tá žena v každom filme alebo v každej divadelnej inscenácii netrpí a neplače, tak to nie je žena,“ hovorí nadnesene o údele slovenských dramatických hrdiniek herečka a režisérka Ingrid Timková. Bohatý výber archívnych materiálov, zhŕňajúci obdobie medzi filmami Varuj…! (r. Martin Frič, 1946) a Líštičky (r. Mira Fornay, 2009), jej slová našťastie niekoľkokrát rázne vyvracia.

Cyklus autorských dokumentov Slovenské kino produkuje spoločnosť Hitchhiker Films, s. r. o. v spolupráci s RTVS, Slovenským filmovým ústavom a Stone Postproduction, s. r. o.

Štvoricu dokumentov jeho druhej etapy uzatvorí snímka režiséra Mira Rema Strach a napätie o slovenský film, ktorú Dvojka v premiére uvedie v stredu 1. 5. 2013 o 22:35.