Workshop so Slávkou Daubner

11. – 12. mája sa bude v Pisztoriho Paláci konať intenzívna víkendová dielňa fyzického divadla so Slávkou Daubner. Workshop je určený pre študentov herectva, tanca, pre profesionálnych hercov a tanečníkov.

blog

„Všetko sa tu mení v obrazy: čo existuje, čo sa výraba a čo sa konzumuje, sú iba obrazy.“ Roland Barthes

  • Čo všetko náš môže inšpirovať pri tvorbe pohybu? Situácia na autobusovej zastávke?

Predmet vo výklade? Nápis v novinách? Fotografia na bilboarde? Ako môžeme tieto podnety spracovať do fyzickej roviny a spôsobom, ktorý nám bude vlastný?

Pohybový workshop zameraný na tvorbu telesných akcií, reakcií a situácií odpozorovaných z každodennej reality (napodobňovanie, opakovanie a osvojovanie si giest a vzorcov fyzického správania), inšpiráciu obrazovým materiálom (ich analýza, rekonštrukcia a pretváranie do novej podoby), prácu s objektami (priraďovanie významov vo vzťahu k vlastnému telu).

Práca bude rozdelená na dva bloky: doobedie bude venované príprave tela cez technické kolektívne cvičenia v priestore a poobedňajší blok na tvorbu pohybových partitúr na základe individuálnych zadaní.

Workshop je určený pre študentov herectva, tanca, pre záujemcov o fyzické divadlo, pre profesionálnych hercov a tanečníkov

Miesto: Nový Priestor, Pisztoriho Palác, Štefánikova 25, Bratislava Cena: 50€, 42€ študent po preukázaní ISIC karty

Viac informácií a možnosť registrásie nájdete na stránke novypriestor.sk