Vzdelávací cyklus Filmový kabinet už po štvrtýkrát otvára brány milovníkom filmu

Už po štvrtýkrát sa v bratislavskom Kine Lumière otvára možnosť preniknúť do histórie a mágie filmového umenia.

blog

V pondelok 23. septembra 2019 o 18.00 hod. sa začne vzdelávací cyklus Filmový kabinet venovaný dejinám kinematografie, ktorý sa až do februára 2020 bude počas desiatich prednášok, projekcií a diskusií venovať rôznym témam z najstaršieho obdobia filmu. Filmový kabinet je otvorený všetkým záujemcom a je možné sa naň prihlasovať.

Filmový kabinet vznikol pred šiestimi rokmi a s úspechom previedol dejinami kinematografie už desiatky frekventantov. Vznikol z potreby nedostatočného povedomia o dejinách filmu na Slovensku a aj pri koncipovaní štvrtého vydania vychádzali jeho lektori z rovnakého zámeru. „Naším cieľom je už po štvrtý raz predstaviť divákom dobrodružný príbeh cesty dejín kinematografie,“ prihovárajú sa svojim návštevníkom v programovom bulletine. „Úlohou všetkých, od milovníkov až po vedcov filmu, je neustála kultúrna kultivácia filmu, aby mohol pretrvať aj ďalšie storočie aspoň v takej dobrej kondícii ako doteraz. Preto chceme aj vo štvrtom cykle Filmového kabinetu opäť vychádzať zo skromného myšlienkového rámca kabinetu v snahe prispieť k veľkému cieľu zvýšiť kultúrne povedomie o dejinách kinematografie.“

Prvý semester nesie názov Od zrodu po Kristove roky, oproti predchádzajúcim ročníkom prináša dve novinky. Bude mať len jedného lektora, estetika filmu Juraja Oniščenka z Katedry estetiky Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, ktorý hovorí, že druhá zmena sa týka „technického aspektu projekcií. Návštevníci sa môžu tešiť aj na filmy, ktoré sme ešte neuvádzali, ale aj pri tých, ktoré sme už premietali, sme tentoraz zabezpečili digitálne reštaurované verzie. Priznám sa, že sám som pomerne zvedavý, ako vyznejú projekcie klasických filmov v týchto verziách, keď im bude chýbať aura pôvodného nosiča celuloidového pásu.“ Základnou premisou celého semestra bude podľa jeho slov myšlienka, že „film vôbec nie je samozrejmosť. Film je také mladé umenie a prechádza takým turbulentným vývojom, že je stále aktuálnejšou otázka, či vôbec prežije. Armádne sledovacie zariadenia, televízie, drony, virtuálna realita, priemyselná kamera, mobilné a digitálne technológie, internet, počítačové hry a pod. vplývajú na film tak veľmi, že je možné, že tento tlak neustojí a bude sa musieť zmeniť.“

Na prvej prednáške cyklu zameranej na vznik filmu sa premietne film Lumière (2017) pozostávajúci zo 108 krátkych snímok, ktoré pred viac ako 120 rokmi vytvorili bratia Louis a Auguste Lumièrovci, vynálezcovia kinematografu. Ich ani nie minútové šoty, ktoré sú mimoriadne cenným svedectvom o kultúrnom a technologickom rozvoji na prelome 19. a 20. storočia, boli precízne zreštaurované a do kolekcie ich vybrali a zoradili filmoví historici Thierry Frémaux a Bertrand Tavernier. Téma prvého stretnutia frekventantov kabinetu bude zaujímavá aj z hľadiska dátumu zrodu filmu, za ktorý sa ešte stále považuje 28. december 1895, keď bratia Lumiérovci prvýkrát verejne premietli svoje filmy platiacim návštevníkom, hoci tento dátum dnes mnoho historikov spochybňuje.

Počas ďalších stretnutí sa účastníci kabinetu zoznámia s priekopníkmi filmovej techniky a rozprávania v prvých rokoch filmu, ďalej s tvorbou jedného z prvých amerických režisérov Davida Warka Griffitha a  frekventanti uvidia jeho veľkovýpravný film Intolerancia (1916), v ktorom rozvíja techniku paralelnej montáže. Filmovú grotesku bude reprezentovať film Frigo na mašine (1926) Bustera Keatona a Clyda Bruckmana, nemecký expresionizmus divákom priblíži jedno z prvým diel tohto smeru Kabinet doktora Caligariho (1920) od Roberta Wieneho.

Filmové avantgardy po prvej svetovej vojne bude v kabinete reprezentovať Berlín, symfónia veľkomesta (1927) Waltera Ruttmana, príkladom francúzskej avantgardy bude film Neľudská (1924) Marcela L’Herbiera, ktorý mal v čase svojho vzniku predstavovať akúsi syntézu rôznych druhov umenia svojej doby. Sovietsku montážnu školu z 20. rokov 20. storočia priblíži film Leva Kulešova Neobyčajné dobrodružstvá Mr. Westa v krajine bolševikov (1924), samostatná prednáška je venovaná Sergejovi Michajlovičovi Ejzenštejnovi, ktorý z montáže spravil základ svojej tvorby. Na tomto stretnutí sa premietne film Petra Greenewaya Ejzenštejn v Guanajuate (2015) spolu s krátkymi Ejzenštejnovými filmami z jeho pôsobenia v Mexiku v období 30. rokov minulého storočia. Semester uzavrie film Utrpenie Panny Orleánskej (1928) Carla Theodora Dreyera, jeden z vrcholov nemého filmu. Film je rekonštrukciou procesu a upálenia Johanky z Arku a do svetovej pokladnice kinematografie patrí najmä kvôli zobrazeniu emócií hlavnej predstaviteľky v kontrapunkte k ostatným účastníkom súdneho procesu.

x x x

Filmový kabinet 2019/2020 je otvorený pre všetkých záujemcov, prihlasovať sa na jeho prvý semester je možné do 23. septembra 2019, resp. do naplnenia kapacity aktuálneho semestra na registračnej  stránke Kina Lumière na portáli cinepass.sk. Každý účastník získa garantovaný vstup na premietania a prednášky. Prvý semester potrvá do 3. februára 2020.