Vzdelávací cyklus Filmový kabinet

Tretí semester vzdelávacieho cyklu Filmový kabinet začne témou nových vĺn v Európe. Tretí semester Filmového kabinetu 2017/2018 Cesty dospelosti potrvá od 30. januára do 29. mája 2018 a otvorený je pre všetkých záujemcov.

blog

Vzdelávací cyklus Filmový kabinet len pred pár dňami ukončil druhý semester Obdobie zrenia, aby otvoril nasledujúci semester zameraný na obdobie od 60. rokov minulého storočia až po súčasnosť. Pod názvom Cesty dospelosti ponúkne desať pozoruhodných tém, spojených s projekciami filmov, ktoré sú do kabinetu zaradené po prvýkrát. Tretí semester začne v utorok 30. januára 2018 o 18.00 hod. a stále je možné sa naň registrovať. Otvorený je pre všetkých záujemcov.

Program: 

30.1.2018 18:00: Nové vlny v Európe
  Kristove roky
  r: Juraj Jakubisko, Československo, 93‘, 35mm

13.2.2018 18:00: Andrej Tarkovskij
  Ivanovo detstvo
  r: Andrej Tarkovskij, Sovietsky zväz, 89‘, 35mm

27.2.2018 18:00: Taliansko po neorealizme
  Súmrak bohov | La caduta degli dei
  r: Luchino Visconti, Taliansko, Nemecko, 144‘, 35mm

13.3.2018 18:00: Stanley Kubrick: Šachová partia s divákom
 
 Dr. Divnoláska alebo Ako som sa naučil nerobiť si starosti a mať rád bombu | Dr. Strangelove or: How I Learned to Stop Worrying and Love the Bomb
  r: Stanley Kubrick, USA, VB, 95‘, Blu-ray

27.3.2018 18:00: Nový nemecký film
 Strach jesť duše | Angst essen Seele auf 
 r: Rainer Werner Fassbinder, Nemecko, 87‘, 35mm

17.4.2018 18:00: Nový Hollywood
  Tetro
  r: Francis Ford Coppola, USA, Argentína, Španielsko, Taliansko, 127‘, Blu-ray

24.4.2018 18:00: Neskorá tvorba Luisa Buñuela
 
 Skrytý pôvab buržoázie | Le charme discret de la bourgeoisie
  r: Luis Buñuel, Francúzsko, Španielsko, Taliansko, 97‘, 35mm

15.5.2018 18:00: Slovenský film v ére samostatnosti
  Na krásnom modrom Dunaji
  r: Štefan Semjan, Slovensko, 126‘, 35mm

22.5.2018 18:00: Dogma 95
  Hon | Jagten 
  r: Thomas Vinterberg, Dánsko, 111‘, 35mm

29.5.2018 18:00: Nový kórejský film
 
 Komorná | Ah-ga-ssi 
  r: Park Chan-wook, Kórejská republika, 144‘, DCP

Semester začína v období nástupu nových vĺn v Európe na prelome 50. a 60. rokov minulého storočia, ktoré je charakteristické dynamickým vývojom vo filmovom vyjadrovaní v nadväznosti na spoločensko-politické dianie, no jeho záber bude podstatne širší. Slovami filmového teoretika Michala Michaloviča, lektora Filmového kabinetu, „budeme sa rámcovo venovať obdobiu od 60. rokov do súčasnosti. Ide o mimoriadne turbulentné a dynamické obdobie, a práve preto fascinujúce. V sledovanom období sa kinematografia rozbieha mnohými smermi, už nemôžeme hovoriť o jednoduchých líniách časovo-priestorovej následnosti a kauzality, skôr sa dianie triešti, multiplikuje.“

Filmový kabinet v aktuálnom semestri uvedie témy Taliansko po neorealizme, Nový nemecký film, Nový Hollywood, Slovenský film v ére samostatnosti, Dogma 95 a Nový kórejský film. Tiež predstaví dielo Andreja Tarkovského, Stanleyho Kubricka a Luisa Buñuela.

„V predchádzajúcich  dvoch cykloch sme sa nevenovali tvorbe Stanleyho Kubricka, napriek tomu, že ide o významnú osobnosť dejín svetovej kinematografie. Keď sa naskytla príležitosť zaradiť do programu kabinetu jeho film a spraviť k nemu aj prednášku, neváhali sme a využili sme ju. Frekventanti tak uvidia skvelú satiru Dr. Divnoláska alebo Ako som sa naučil nerobiť si starosti a mať rád bombu s Peterom Sellersom,“ hovorí Michalovič. Spolu s Jurajom Oniščenkom sa ako lektori Filmového kabinetu od jeho vzniku snažia vyberať do jednotlivých semestrov neopozerané filmy. „Ide nám o to, aby si v programe našli čosi aj tí, ktorí už absolvovali predošlé cykly Filmového kabinetu. Samozrejme, neobchádzame zásadné témy dejín kinematografie, tie tvoria stabilnú súčasť programu, no pokiaľ môžeme bloky ozvláštniť projekciou filmu, ktorý sme ešte neuviedli, usilujeme sa to spraviť. V tomto prípade sa nám to podarilo v rámci celého semestra,“ vysvetľuje Michalovič.

Prvou témou tretieho semestra sú Nové vlny v Európe, prednáška bude spojená s projekciou debutového dlhometrážneho filmu Juraja Jakubiska Kristove roky z roku 1967.

„Príbehy nových vĺn, ktoré sa v Európe, ale aj inde vo svete, prevalili v 60. rokoch minulého storočia je možné rozprávať rôznymi spôsobmi. V Československu stál na počiatku novej vlny film Štefana Uhra Slnko v sieti. Na tom sa zhodnú filmári aj historici filmu. Následne žali veľké úspechy predovšetkým české filmy režisérov Miloša Formana, Věry Chytilovej, Jiřího Menzela, Jana Němca či Evalda Schorma. V druhej polovici 60. rokov debutuje trojica slovenských režisérov, absolventov pražskej FAMU, Dušan Hanák, Elo Havetta a Juraj Jakubisko a práve ich diela z konca 60. a začiatku 70. rokov sú považované za ukončenie novej vlny. V každom prípade, Juraj Jakubisko debutoval spomedzi nich ako prvý práve filmom Kristove roky a jeho zaradením do programu si chceme pripomenúť aj tohtoročné Jakubiskove 80. výročie narodenia. Napokon platí, že napriek tomu, že z filmu dýcha atmosféra ´zlatých šesťdesiatych´, životné tápanie tridsiatnika a pocity, ktoré film vykresľuje, pozná asi aj v dnešnej dobe mnoho ľudí. Film je v neposlednom rade zaujímavý aj vďaka kameramanským či výtvarným riešeniam, ktoré v ňom tvorcovia uplatnili,“ hovorí Michalovič. Za kamerou filmu stál vynikajúci kameraman slovenského pôvodu Igor Luther, ktorý neskôr pracoval aj na oscarovom filme Volkera Schlöndorffa Plechový bubienok (1979).

Frekventanti počas štyroch mesiacov ďalej uvidia filmy Ivanovo detstvo (1962) Andreja Tarkovského, Súmrak bohov (1969) Luchina Viscontiho, Dr. Divnoláska alebo Ako som sa naučil nerobiť si starosti a mať rád bombu (1964) Stanleyho Kubricka, Strach jesť duše (1974) Rainera Wernera Fassbindera, Tetro (2009) Francisa Forda Coppolu, Skrytý pôvab buržoázie (1972) Luisa Buñuela, Na krásnom modrom Dunaji (1994) Štefana Semjana, Hon (2012) Thomasa Vinterberga a Komorná (2016) Parka Chan-wooka. S každou projekciou filmu bude spojená prednáška a diskusia, vybrané témy predstavia hosťujúci lektori.

Tretí semester Filmového kabinetu 2017/2018 Cesty dospelosti potrvá od 30. januára do 29. mája 2018 a otvorený je pre všetkých záujemcov. Prihlasovať sa naň je možné na registračnej stránke Kina Lumière na portáli https://cinepass.sk/kabinet/sk/ do 30. januára 2018 alebo do naplnenia kapacity „kabinetnej“ sály. Každý účastník získa garantovaný vstup na premietania a prednášky, prístup k elektronickým verziám študijných materiálov a po úspešnom absolvovaní výstupného testu aj oficiálny dokument Slovenského filmového ústavu (SFÚ).

FB profil cyklu Filmový kabinet

xxx

Vzdelávací a prehľadový cyklus o dejinách svetovej a slovenskej kinematografie Filmový kabinet organizuje Slovenský filmový ústav (SFÚ) v spolupráci s Asociáciou slovenských filmových klubov (ASFK).