Výročie SNP pripomenie v Kine Lumière cyklus Odboj a film

V auguste uplynie 75 rokov od vypuknutia Slovenského národného povstania (SNP). Kino Lumière si toto výročie pripomenie cyklom Odboj a film, ktorý prinesie desať dlho-metrážnych filmov a jedno pásmo dokumentárnych snímok tematizujúcich udalosti spojené s rôznymi formami odboja.


blog

Ozbrojené povstanie slovenského odbojového hnutia, ktoré bolo reakciou na vstup nemeckých okupačných vojsk na územie Slovenska, bolo veľkou témou pre slovenských filmárov. Osudy rôznych odbojových hnutí či partizánske aktivity sa stali námetom aj pre diela iných národných kinematografií.

„Do cyklu sú zaradené filmy tematizujúce práve udalosti spojené s rôznymi formami odboja. Premietneme filmy vyrobené v rokoch 1957 – 1971, pričom dominantou programu sú práve diela tak či onak tematizujúce SNP či pôsobenie partizánov na území Slovenska,“ hovorí kurátor Filmotéky Kina Lumière, filmový teoretik Michal Michalovič.

Program:

19. 8. (pondelok) – 18:15 – Kanály, r. Andrzej Wajda, 1957, 91‘

20. 8. (utorok) – 18:15 – Obyčajný fašizmus, r. Michail Romm, 1965, 121‘

21. 8. (streda) – 18:15 – Zvony pre bosých, r. Stanislav Barabáš, 1965, 95‘

22. 8. (štvrtok) – 18:15 – Ostře sledované vlaky, r. Jiří Menzel, 1966, 89‘

23. 8. (piatok) – 18:15 – Muž, ktorý luže, r. Alain Robbe-Grillet, 1968, 93‘

26. 8. (pondelok) – 18:15 – Umieranie za dlhého dňa, r. Peter Collinson, 1968, 91‘

27. 8. (utorok) – 18:15 – Zbehovia a pútnici, r. Juraj Jakubisko, 1968, 99‘

28. 8. (streda) – 18:15 – Armáda tieňov, r. Jean-Pierre Melville, 1969, 143‘

29. 8. (štvrtok) – 18:15 – SNP v dokumentárnom filme, r. rôzni, 1945 – 1985, 102‘

29. 8. (štvrtok) – 20:15 – Bitka na Neretve, r. Veljko Bulajić, 1969, 171‘

30. 8. (piatok) – 18:15 – Keby som mal pušku, r. Štefan Uher, 1971, 86‘

Zo slovenských filmov diváci uvidia dramatický príbeh z konca druhej svetovej vojny Zvony pre bosých (1965) Stanislava Barabáša o konfrontácii dvoch partizánov a mladého nemeckého vojaka, ktorí sa stretnú uprostred beznádejne pustých hôr. Z vojnového poviedkového filmu Juraja Jakubiska Zbehovia a pútnici (1968) sa téme partizánskeho boja venuje druhá poviedka Dominika, nakrútená na motívy románu Ladislava Ťažkého Pivnica plná vlkov. Na udalosti medzi vypuknutím Povstania a oslobodením sa očami pätnásťročného dedinského chlapca pozerá film Keby som mal pušku (1971) Štefana Uhra.

„Koprodukčný československo-francúzsky film Alaina Robba-Grilleta Muž, ktorý luže (1968), hoci netematizuje SNP explicitne, sa dotýka motívov odboja spoločných obom krajinám, v ktorých koprodukcii vznikol,“ vysvetľuje Michal Michalovič zaradenie filmu do cyklu. „Film nie je zasadený do konkrétneho časopriestoru, no témy hrdinstva a zbabelosti či priam zradcovstva naviazané na odbojovú tematiku sú v ňom jasne čitateľné.“

Z domácej produkcie sa premietne aj pásmo krátko- a stredometrážnych dokumentárnych filmov z rokov 1945 až 1985, venovaných rôznym aspektom Povstania pod názvom SNP v dokumentárnom filme. Vo výbere sú filmy od Paľa Bielika, Ladislava Kudelku, Rudolfa Urca, Pavla Sýkoru, Jozefa Zachara, Petra Solana a Martina Slivku.

Cyklus otvorí film Kanály (1957) poľského režiséra Andrzeja Wajdu, ide o prvý film, ktorý vznikol o Varšavskom povstaní v roku 1944. Premietne sa tiež tragikomédia Jiřího Menzela Ostře sledované vlaky (1966), ocenená Oscarom pre najlepší cudzojazyčný film, ďalej britský film Umieranie za dlhého dňa (1968) Petra Collinsona, ktorý približuje vnútorné prežívanie vojakov, francúzsko-talianska Armáda tieňov (1969) od Jeana-Pierra Melvilla o francúzskom odboji, koprodukčná Bitka na Neretve (1969) Veljka Bulajiča o boji juhoslovanských partizánov a strihový dokument Michaila Romma Obyčajný fašizmus (1965), zostavený z tajných nacistických materiálov a archívov celého sveta.

Program kina Lumiére