Výnimočné vo výnimočnom Divadle Non.Garde

Navštíviť bratislavské Divadlo Non.Garde je originálnym zážitkom. A to už vďaka tomu, že toto profesionálne umelecké zoskupenie hráva v priestoroch Stredoeurópskeho domu fotografie – teda v galérii.

blog

To o všeličom napovedá. Sedieť medzi vystavenými fotografiami a pozerať sa na divadelné predstavenie nie je bežné. O to viac, že predstavenia Divadla Non.Garde sú sami osebe výtvarnými dielami. Divadlo nehráva často, no o to vzácnejšia je možnosť navštíviť ho. Práve takú šancu budete mať najbližšie 9. a 10. júna 2013 (nedeľa a pondelok) o 20:00. Pozor rezervácia nutná na non.garde@gmail.com

Divadlo Non.Garde nie je na divadelnej scéne žiadnym nováčikom. Vzniklo v roku 2007 a odvtedy má na konte viacero úspešných inscenácií a predstavení na festivaloch. Na svojom repertoári má adaptácie, dramatizácie, scénické čítania aj rozprávky, no špecializuje sa na tvorbu autorských inscenácií.

Jeho tvorcovia tvoria spolu, každý z nich sa podieľa na vzniku a príprave nielen textu, scény a kostýmov, réžie, ale aj hudby a organizácií predstavení. Väčšina z nich v inscenáciách aj účinkuje. Skrátka, hrajú, ale na nič sa nehrajú. Dôležité u nich nie je to, čo má kto vyštudované, ale aký je jeho vzťah k tomu, čo robí, ako myslí a ako tvorí.

Zatiaľ najnovším dielom divadla je autorská inscenácia Rôzne kapitoly tej istej knihy. Ako je už v Divadle Non.Garde tradíciou, inscenácia vznikla kolektívnou tvorbou opierajúcou sa o vopred zvolenú tému. Tou bol tentoraz strach, ktorý človeka spútava a do jeho duše kladie ťažko prekonateľné hranice.

Rôzne kapitoly tej istej knihy hovoria o ceste odhodlania a odvahy. Inscenácia je pútavá z viacerých dôvodov. Vážne, vtipne i dôvtipne prepája pohyb, slovo, výtvarné prvky a zvuk do zvláštnych a nečakaných spojení. Vzniká tak pôsobivá cesta pre diváka, ktorý ak je ochotný sa na ňu vydať, príde k zaujímavému poznaniu o sebe samom.

  • Autori konceptu a performeri: Lucia Čarnecká, Juraj Hubinák, Jana Šturdíková

Scéna a kostýmy: Katarína Žgančíková