Vyhlásenie výsledkov Bienále divadelnej fotografie 2012

Slávnostné vyhlásenie výsledkov súťaže Bienále divadelnej fotografie 2012 a vernisáž víťazných fotografií sa uskutoční 13.11. o 17.30 hod. vo vestibule Opery novej budovy Slovenského národného divadla.

blog

Výstava Bienále divadelnej fotografie 2012 bude v uvedených priestoroch sprístupnená od 31. októbra a potrvá do 2. decembra 2012.

Odborná porota v zložení Jaroslav Prokop, riaditeľ Ústavu reklamnej fotografie a grafiky Univerzity T. Baťu v Zlíne; Jana Hojstričová, vedúca Katedry fotografie a nových médií Vysokej školy výtvarných umení Bratislava; Matúš Oľha, rektor Akadémie umení Banská Bystrica; Oleg Dlouhý, vedúci Oddelenia divadelnej dokumentácie, informatiky a digitalizácie Divadelného ústavu Bratislava; Vladislava Fekete, riaditeľka Divadelného ústavu Bratislava a Viera Burešová, koordinátorka Bienále a manažérka pre výstavnícku činnosť Divadelného ústavu Bratislava vybrala víťazov v troch kategóriách:

  • Grand Prix Bienále divadelnej fotografie
  • Špeciálna cena pre divadlo za súbor fotografií, ktoré sú najreprezenta­tívnejšie z hľadiska dokumentácie

Študentská cena Bienále divadelnej fotografie

Do prvého ročníka súťaže Divadelného ústavu Bratislava Bienále divadelnej fotografie 2012 sa so svojimi fotografickými kolekciami divadelných inscenácií prihlásilo 18 profesionálnych fotografov, päť divadiel a sedem študentov.

Ceny sa udeľujú v troch kategóriách. Hlavnou cenou Bienále pre profesionálnych fotografov je cena Grand Prix Bienále divadelnej fotografie. Divadlá sa uchádzajú o Špeciálnu cenu pre divadlo za dôraz na fotografickú prezentáciu svojich inscenácií a študenti o Študentskú cenu Bienále divadelnej fotografie.

Najlepšie fotografické kolekcie inscenácií uplynulých dvoch divadelných sezón sa predstavia na výstave vo vestibule Opery novej budovy Slovenského národného divadla v novembri 2012. Fotograf ocenený Grand Prix získa vecnú cenu, ako aj možnosť samostatnej výstavy na festivale Nová dráma/New Drama 2013. Hlavnú cenu do súťaže Bienále divadelnej fotografie 2012 venovala firma Stella Digital Printing Studio.

Bienále je otvorené všetkým profesionálnym fotografom pôsobiacim na Slovensku. Rovnako aj divadlám, ktoré vytvárajú fotografické kolekcie svojich inscenácií. Špeciálnu sekciu súťaže tvorí študentská divadelná fotografia. Uzavretú sekciu študentskej divadelnej fotografie spolu s Divadelným ústavom Bratislava zastrešujú Katedra fotografie a nových médií Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave a Slovenské národné divadlo v Bratislave.

Cieľom Bienále je predstaviť verejnosti divadelnú fotografiu ako svojbytný umelecký druh a zvýšiť o nej všeobecné povedomie. Zároveň vďaka prezentácii fotografických diel a ich autorov vytvoriť prostredie na odbornú konfrontáciu. Študentská sekcia Bienále vytvára predpoklad pre významné formovanie tohto segmentu divadelnej dokumentácie do budúcnosti.

Výstava fotografií, ktorá Bienále sprevádza, ponúka prehľadné vizuálne svedectvo o divadelnej produkcii na Slovensku. Bienále divadelnej fotografie vyhlasuje Divadelný ústav Bratislava od roku 2010.