Vyhlásenie súťaže Dramaticky mladí 2017

Neschovávajte svoje drámy doma – výzva pre mladé dramatičky a mladých dramatikov.

blog

Divadelný ústav vyhlasuje 8. ročník  súťaže o najlepší dramatický text autorov od 9 do 18 rokov Dramaticky mladí. Môže sa jej zúčastniť každý, kto má zaujímavý nápad a chuť vyskúšať si napísať divadelnú hru. Za 7 rokov  svojej existencie sa súťaže zúčastnilo desiatky mladých tvorcov a objavil sa v nej  nejeden  dramatický talent. Divadelný ústav vyzýva všetkých mladých dramatikov, aby svoje dramatické texty nechovávali doma, ale zaslali ich do súťaže. 

Uzávierka ôsmeho ročníka súťaže Dramaticky mladí je 22. mája 2017. Texty pošlite na adresu: Divadelný ústav, Jakubovo nám. 12, 813 57 Bratislava – heslo „Dramaticky mladí“ alebo  elektronicky na marek.godovic@theatre.sk. K hre treba uviesť meno, kontakt a vek autora alebo autorky. 

Vyhlásenie výsledkov súťaže sa uskutoční 19. júna 2017 v rámci 13. ročníka festivalu Dotyky a spojenia v Martine.

Dramaticky mladí je súťaž Divadelného ústavu o najlepší dramatický text autorov do 18 rokov. Porota takisto môže udeliť cenu za najlepšiu kolektívnu hru. Súťaže sa môže zúčastniť každý, kto má zaujímavý nápad a chuť vyskúšať si napísať dramatický text. Prihlásené hry  posúdi odborná porota. Tematické zameranie textu je ľubovoľné. Na výhercov čakajú  vecné ceny.

Viac informácií o súťaži, jej štatút a archív predchádzajúcich ročníkov nájdete tu na theatre.sk

Vyhlasovateľ: Divadelný ústav

Koordinátor súťaže: Marek Godovič, 02 / 204 87 600, marek.godovic@theatre.sk